PL EN


2010 | 9 | 285-294
Article title

Witolda Mańczaka teoria nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją – koncepcja zasadna czy błędna?

Authors
Content
Title variants
FR
Théorie de Witold Mańczak du développement phonétique irrégulier du a la fréquence – une conception bien fondée ou erronée?
Languages of publication
PL
Abstracts
FR
Dans l’article l’auteur se déclare pour la théorie du développement phonétique irrégulier du a la fréquence, formulée par Witold Mańczak. D’apres l’auteur, ce que porte a croire que la théorie de Mańczak est bien fondée ce sont, avant tout, quatre circonstances : 1) parallélismes entre les réductions syntaxiques, morphologiques et graphiques d’une part, et les réductions phonétiques postulées par Witold Mańczak de l’autre, 2) parallélismes au cadre des éléments linguistiques soumis au développement phonétique irrégulier du a la fréquence, 3) réductions réitérées des éléments linguistiques identiques du point de vue génétique et 4) parallélisme interlinguistique au cadre des éléments linguistiques soumis au développement phonétique irrégulier du a la fréquence.
Year
Volume
9
Pages
285-294
Physical description
orygianlny artykuł naukowy
Dates
published
2010
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Mańczak W., Frequenzbedingter unregelmäßiger Lautwandel in den germanischen Sprachen, Wrocław–Warszawa–Kraków 1987.
 • Mańczak W., Le développement phonétique des langues romanes et la fréquence, Kraków 1969; idem, Słowiańska fonetyka historyczna a frekwencja, Kraków 1977.
 • Mańczak W., Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją a słownik pod redakcją Doroszewskiego, w: Czterdzieści lat minęło... Nad „Słownikiem Doroszewskiego”, red. J. Wawrzyńczyk, Warszawa 2009.
 • Mańczak W., Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996.
 • Migdał J., Piotrowska-Wojaczyk A., Walczak B., O zagadkach ewolucji języka, w: Tajemnice rozwoju, red. D. Bieńkowska, J. Lenartowicz, Łódź 2009.
 • Walczak B., Geneza polskiego języka literackiego, „Teksty Drugie” 1994, nr 3.
 • Walczak B., L’origine du polonais littéraire sous un jour nouveau, „Linguistic and Oriental Studies from Poznań” 1992, 1.
 • Walczak B., La méthode de comparaison du vocabulaire dans des textes paralleles – ses variantes et leur application, w: Munus amicitiae. Studia linguistica in honorem Witoldi Mańczak septuagenarii, red. A. Bochnakowa, S. Widłak, Kraków 1995.
 • Walczak B., Nasz język literacki wywodzi się z Wielkopolski, „Przegląd Wielkopolski” 2005, nr 1.
 • Walczak B., Od czego zależy stopień prawdopodobieństwa objaśnienia etymologicznego?, w: Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, red. A. Otfinowski, Bydgoszcz 1995.
 • Walczak B., Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle nowej metody, w: Język. Teoria – Dydaktyka, Kielce 1990.
 • Walczak B., Przyczyna i skutek w kwantytatywnej interpretacji procesów językowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1983, t. XLI.
 • Walczak B., Regionalna geneza norm współczesnej polszczyzny literackiej w ujęciu ilościowym, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 2002, t. 1.
 • Walczak B., Wielkopolska podstawa polskiego języka literackiego, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 4.
 • Walczak B., Wielkopolskie źródła polskiego języka literackiego, „Przegląd Wielkopolski” 1995, nr 3–4.
 • Walczak B., Witolda Mańczaka teoria pokrewieństwa językowego, „Prace Filologiczne” 1996, t. XLI.
 • Walczak B., Zapożyczenia leksykalne: teoria i metodologia badań, w: Polszczyzna północno-wschodnia 2, red. B. Nowowiejski, Białystok 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c1dcb29-9296-4d93-a1ae-1a96dd6975cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.