PL EN


2013 | 9 | 175-184
Article title

Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego

Content
Title variants
Conference
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys gospodarczy ostatnich kilku lat dotknął w większym lub mniejszym stopniu każdej branży gospodarki światowej. W Polsce określone uwarunkowania oraz polityka państwa spowodowały, że gospodarka wykazała się znaczną, w stosunku do innych krajów, odpornością na kryzys (Sawicka, 2011). Jak podkreślają eksperci, znaczny wpływ na taki stan rzeczy mieli nasi rodzimi przedsiębiorcy, którzy nie poddali się pesymistycznym nastrojom. Okres spowolnienia gospodarczego dla przedsiębiorców jest czasem trudnym, ale i, jak zauważa A. Sawicka (2011), niezwykle mobilizującym, zmusza ich on bowiem do rewizji własnych celów oraz podjęcia zmian – zarówno w odniesieniu do zarządzania własnym przedsiębiorstwem, jak i w odniesieniu do rynku. Przedmiotem analizy w niniejszym referacie jest działalność gospodarstw agroturystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich zachowań rynkowych i przedsiębiorczych w dobie kryzysu gospodarczego. Analizy dokonano na podstawie wyników badań przeprowadzonych na grupie gospodarstw agroturystycznych z całej Polski. Badania miały m.in. na celu rozpoznanie, czy respondenci dostrzegają jakieś zmiany w funkcjonowaniu swojego gospodarstwa, a w efekcie, czy odczuwają w jakimś stopniu wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie prowadzonych przez nich przedsiębiorstw agroturystycznych.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
References
 • Dorocki, S., Rachwał, T., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France. Current Issues of Tourism Research, 2(2), 20-29.
 • Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8(8), 45 – 60.
 • Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska, M. Agroturystyka jako alternatywna forma działalności rolniczej – przykład Polski i Francji (w druku).
 • Lisowska, R. (2008). Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego. W: N. Daszkiewicz (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o., 35-50.
 • Rachwał, T., Zdon-Korzeniowska, M. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116-128.
 • Sawicka, A. (2011). Funkcjonowanie średnich firm w okresie spowolnienia gospodarczego. W: A. Zakrzewska-Bielawska, (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Warszawa: Difin, Warszawa, 255-269.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Ocena innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora ICT. W: A. Zakrzewska-Bielawska, (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Warszawa: Difin, Warszawa, 37-53.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2011a). Wprowadzenie. W: A. Zakrzewska-Bielawska, (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Warszawa: Difin, Warszawa, 7-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c209a66-4238-40f0-9fab-a97c62837e75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.