PL EN


2017 | 490 | 148-159
Article title

Miasto centralne w regionie – diagnoza Wrocławia, Poznania i Łodzi

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty miasta centralnego w regionie w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Wrocławia, Poznania i Łodzi jako regionalnych biegunów wzrostu. W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostały aspekty teoretyczne, które bazują na teoriach polaryzacji, dotyczące problematyki miasta w regionie, a w szczególności ukazujące zależności pomiędzy nimi. W artykule ukazane zostały również teorie odnoszące się do różnych ujęć postrzegania miasta. Następnie przedstawiona została charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wrocławia, Poznania i Łodzi. Kolejne podrozdziały ukazują znaczenie miast centralnych w regionie oraz opis najważniejszych wyzwań rozwojowych tych miast, które dotyczą głównie zagrożeń w sferze społeczno-gospodarczej. Na podstawie syntetycznej analizy problematyki dedykowanej wybranym miastom przedstawione zostały główne wnioski oraz porównanie znaczenia diagnozowanych miast jako regionalnych biegunów wzrostu.
Keywords
PL
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c22e5bf-f1d1-441b-9fbe-b01776cdd2d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.