PL EN


2015 | 14 | 129-138
Article title

Recepcja myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego... w polskiej polityce wschodniej po 1989 roku

Content
Title variants
EN
Reception of Juliusz Mieroszewski’s political thought in the Polish Eastern politics after 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article author was to show the political thought of Juliusz Mieroszewski not only in the perspective of its long cooperation with the Paris “Culture”, but also to prove the topicality of his concepts in contemporary politics. In the first part of the article the author focuses on the projects of Juliusz Machulski, connected to the direct neighbours of Poland – Lithuania, Belarus and Ukraine, at that time being a part of the Soviet Union. These were developed the furthest by the concept of ULB. The second part covers Mieroszewski’s ideas on settling the relations with Russia, with regard to their timely evolution, taking place on the pages of the Paris “Culture”. The third part of the article presents the author’s attempts to prove the existence of traces of Mieroszewski’s political thoughts in the contemporary Polish Eastern politics, both in the declarative and political plane.
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Giedroyć J., Mieroszewski J. (1999). Listy 1949–1956. Warszawa.
 • Korek J. (2000). Paradoksy paryskiej „Kultury”. Lublin.
 • Mieroszewski J. (1966). Dialog polsko-niemiecki w świetle dokumentów kościelnych. Paryż.
 • Pomian K. (1999). Aktualność Mieroszewskiego. W: J. Giedroyć, J. Mieroszewski, Listy 1949–1956. Warszawa.
 • Pruszyński K. (1942). Wobec Rosji, Wiadomości Polskie, 40.
 • Surmacz B. (2002). Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie. Lublin.
 • „Kultura” 1951–1973
 • Bączkowski W. (1952). Sprawa ukraińska. Kultura, 7–8(57–58).
 • Lewyckyj B. (1952). Ukraińcy a likwidacja Powstania Warszawskiego. Kultura, 6(56).
 • Mieroszewski J. (1964). Geoideologia. Kultura, 12(206).
 • Mieroszewski J. (1960). Kronika angielska: granice. Kultura, 9(155).
 • Mieroszewski J. (1962). Liberation, Containment i co dalej?. Kultura, 6(176).
 • Mieroszewski J. (1952). List z Wyspy: Prywatne inicjatywy polityczne. Kultura, 10(60).
 • Mieroszewski J. (1966). Punkt odniesienia. Kultura, 5(223).
 • Mieroszewski J. (1973). Polska „Ostpolitik”. Kultura, 6(309).
 • Mieroszewski J. (1951). Psychologia przełomu. Kultura, 9(47).
 • Mieroszewski J. (1969). Rewolucja jedna i niepodzielna. Kultura, 1–2(256–257).
 • Mieroszewski J. (1966). Tysiąc lat i co dalej?. Kultura, 7–8(225–226).
 • Mieroszewski J. (1965). Zjednoczenie Niemiec i Europy a Polska. Kultura, 7–8(213–214).
 • Tokarski J. (1952). Co nas dzieli?. Kultura, 5(55).
 • Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012–2016, http://www.msz.gov.pl [dostep 20.04.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c234a64-c9b3-4c6e-b8e3-4da789edf9c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.