PL EN


2017 | 493 | 100-116
Article title

Teorie i modele ekonomiczne w polityce konkurencji dotyczącej porozumień wertykalnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ekonomizacja prawa antymonopolowego w sposób istotny zmieniła ocenę szkodliwości porozumień wertykalnych. Analiza ekonomicznych aspektów porozumień wertykalnych w analizie antymonopolowej pozwala bowiem ujawnić ich prokonkurencyjne skutki i korzyści, których beneficjentami są konsumenci. Podstawowym instrumentem tej ekonomizacji jest sięganie przez organy antymonopolowe do określonych modeli ekonomicznych oraz teorii, które mogą być przez nie wykorzystane w praktycznej działalności. W ramach prezentowanego opracowania autor w sposób syntetyczny przedstawia rolę i wpływ tych modeli oraz szkół ekonomii na stosowanie prawa konkurencji w kontekście porozumień wertykalnych. Prezentując kolejne teorie i szkoły ekonomiczne, które zajmują lub zajmowały się polityką konkurencji, autor podkreśla, iż wpływ ten miał charakter mniej lub bardziej bezpośredni. Niektóre z nich pozostają na poziomie ogólnych zasad i aksjologii polityki konkurencji, inne wręcz odwrotnie – wytyczają konkretne kryteria ewaluacji oraz pokazują, jak stosowanie tych kryteriów zmienia obraz antykonkurencyjnych praktyk, czyli dlaczego porozumienia wertykalne wcześniej uznawane za antykonkurencyjne w rzeczywistości takimi nie są.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c28b0e1-a692-440c-bba9-a1fd56b16ec9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.