PL EN


2014 | 42 | 3 | 257–278
Article title

„My jeździmy do Polski, bo my tam mamy wspomnienia”: o pamięci Ukraińców z Polski w Kanadzie. Komunikat z badań terenowych

Title variants
EN
“We go to Poland, because we’ve got our memories there”: about memory of Ukrainians from Poland in Canada. Fieldwork report
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is a report from anthropological fieldwork research carried out in Canada between March and September of 2014. My aim was to recognize the shape and content of social and cultural memory of Ukrainian Canadians, born in Poland, who emigrated to Canada in 1980s. They live in Edmonton and Toronto among other members of Ukrainian diaspora: descendants of Alberta pioneers, interwar period immigrants, displaced persons, Ukrainians from Ukraine and former Yugoslavia. Their memories concerning local Ukrainian history in Poland encounters institutionalized, well designed project of Ukrainian cultural memory in Canada. Actual situation in Ukraine (Euromaydan, Crimea annexation, civil war in the Donbas region) updates the memory and identity questions of Ukrainian diaspora in Canada in general and makes answers even more complicated for the Ukrainians born in Poland.
Year
Volume
42
Issue
3
Pages
257–278
Physical description
Dates
online
2014
Contributors
 • Jagiellonian University, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków, Poland
References
 • Assmann J., 2008 Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, wstęp R. Traba, Warszawa.
 • Assmann A., 2009a 1998 – Między historią a pamięcią, przeł. M. Saryusz-Wolska, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków, s. 143-173.
 • Assmann A., 2009b Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, przeł. P. Przybyła, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków, s. 101-142.
 • Best P., 2013 Research on the Lemko Region in the USA and Canada [in:] The Lemkos. Articles and essays, ed. P. Best, J. Moklak, 2nd edition, revised and expanded, Connecticut, s. 414-421.
 • Гавриш В., 1974 Моя Канада і я. Спомини й розповіді про українських піонерів в Канаді, Едмонтон.
 • Гонтар І., 1994 Автобіографія, Toronto.
 • Іваник М., 2011 І не в дома, і не на чужині... Еміграція українів з Польщі у 80-х роках ХХ ст., „Український альманах”, s. 240-246.
 • Kaniowska K., 2004 „Memoria” i „postpamięć” a antropologiczne badanie wspólnoty, [w:] Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi, red. G. E. Karpińska, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. XLIII, Łódź, s. 9-27.
 • Kwilecki A., 1974 Łemkowie. Zagadnienie migracji i asymilacji, Warszawa.
 • Krochmal A., Toronto jako ośrodek badań ukrainoznawczych, www.archives.gov.ua/ArchUkr/Khrohmal.rtf‎ (dostęp: 3.07.2013).
 • Lupul M., 2005 The Politics of Multiculturalism: A Ukrainian-Canadian Memoir, Edmonton.
 • Michna E., 1995 Łemkowie – grupa etniczna czy naród?, Kraków.
 • Praszałowicz D., Makowski K.A., Zięba A.A. (red.), 2004 Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini: zarys problemów, Kraków.
 • Romaniuk G., 1950 Taking roots in Canada, Columbia Printers, Winnipeg.
 • Saryusz-Wolska M., 2009 Wprowadzenie, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków, s. 7-38.
 • Trzeszczyńska P., 2013 Łemkowszczyzna zapamiętana. Opowieści o przeszłości i przestrzeni, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c296613-3c25-4627-b65f-5e36576250b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.