PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 24-36
Article title

Ośrodek dla Młodzieży i Rodzin (CJG) oraz ośrodki SPIL w Eindhoven, Holandia

Content
Title variants
EN
The Centre for Youth and Families (CJG) and SPIL Centres in Eindhoven, The Netherlands
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Eindhoven to jeden z 415 okręgów miejskich na południu Holandii. Wsparcie dla rodziców oferowane jest tam za pośrednictwem położonego centralnie Ośrodka dla Młodzieży i Rodzin (CJG) oraz kilku ośrodków dzielnicowych (ośrodków SPIL). Skrót SPIL pochodzi od wyrazów Spelen (zabawa), Integreren (integracja) i Leren (nauka). W roku 2007 rząd krajowy wydał decyzję, na mocy której do 2011 roku w każdym okręgu miejskim miał powstać Ośrodek CJG. Ośrodki SPIL były tworzone jeszcze wcześniej. W Eindhoven CJG i ośrodki SPIL oferują usługi zarówno ogólnodostępne, adresowane do wszystkich rodzin, jak i skierowane do rodzin z grup ryzyka; ośrodki SPIL mają jednak zróżnicowany profil działalności zależnie od potrzeb rodziców i dzieci w danej okolicy.
EN
Eindhoven is one of 415 municipalities in the south of The Netherlands. Parenting support in Eindhoven is offered in a central location from the Youth and Family Centre (CJG) and from several decentralised locations (SPIL Centres). The name SPIL Centre is derived from Spelen (play), Integreren (integration) and Leren (learning). In 2007, the national government required each municipality to set up a CJG by 2011. The development of SPIL Centres pre-dates this. Both the CJG and SPIL Centres in Eindhoven offer universal and more targeted services but the SPIL Centres all have different profi les to refl ect the needs of parents and children in the neighbourhood.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c2d484e-e471-4206-aec7-1fdf6adadda2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.