PL EN


Journal
2010 | 2010, nr 1(14) | 63-74
Article title

Biologia literatury

Title variants
EN
Biology of Literature
Languages of publication
PL EN
Abstracts
The text discusses the infighting of literature and natural sciences in the 19th century, which came about as a result of the theory of evolution. Probably, Darwin created the greatest narrative of the 19th century. What can literature say that would be more interesting than two of Darwin’s works: On the Origins of Species and The Descent of Man? The images of fight and death of species, infinite time perspective of events, a total universality of the plot and a collective character, turned the theory of evolution into the biggest competitor of a novel. Darwin’s multithreaded narrative, quite often written in Dickens’s style, resembles a novel but exceeds it through the factuality of science. How did novel react to such an unexpected rival?
Contributors
References
 • G. Beer, Darwin’s Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot, and Nineteenth-Century Fiction, London 1983
 • K. Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm – kreacjonizm, Lublin 1998
 • K. Kłosiński, „Mimesis” w chłopskich powieściach Orzeszkowej, Katowice 1990.
 • E. Orzeszkowa, Kilka uwag nad powieścią (1866), [w:] Programy i dyskusje literackie okre-su pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985
 • Programy i dyskusje literackie okre-su pozytywizmu, oprac. J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985
 • S. Lindqvist, Wytępić całe to bydło, przekł. M. Haykowska, Warszawa 2009
 • Historya nauk przyrodniczych podług ustnego wykładu Jerzego Kiuwiera, ułożona i uzu-pełniona przez Madelen de St.-Azy, t. I–V; na język polski [z fr.] przełożyli i dodatkami do piśmiennictwa polskiego odnoszącemi się wzbogacili Gustaw Belke i Aleksander Kremer, Wilno 1853–1855
 • G. Cuvier, Discours sur les révolutions de la surface du globe, et sur les changemens qu’elles ont produits dans le règne animal, 3rd edn 1825, http://www.victorianweb.org/science/sci-ence_texts/cuvier/cuvier-f.htm., dostęp: 04.03.2010
 • H. Sienkiewicz, Szkice literackie I, [w:] Dzieła. Wydanie zbiorowe, pod red. J. Krzyża-nowskiego, t. XLV, Warszawa 1951
 • H. A. Taine, Historya literatury angielskiej, przekład Elizy Orzeszkowej, cz. I, Warszawa 1900
 • H. Balzac, Jaszczur, przekł. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1964
 • R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przekł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c2e6352-27c3-4032-a616-4f8d693e9667
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.