PL EN


Journal
2020 | 46 | 2 | 221-234
Article title

REFLEKSYJNOŚĆ AKTYWNYCH NAUCZYCIELI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE EDUKATORÓW W PROGRAMIE KLUB MŁODEGO ODKRYWCY KOORDYNOWANYM PRZEZ CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Content
Title variants
EN
REFLEXIVITY OF INVOLVED TEACHERS IN POLAND AS EXEMPLIFIED BY THE EDUCATORS OF THE YOUNG EXPLORERS CLUB PROGRAM COORDINATED BY THE COPERNICUS SCIENCE CENTRE
Languages of publication
Abstracts
EN
The study aimed to investigate the socio-demographic profile and the reflectiveness type of involved teachers involved in the Young Explorer Club program (KMO) of the Copernicus Science Centre (CNK). A diagnostic survey was conducted using an online questionnaire (CAWI) administered via Google Forms. An integral part of the survey was an internal communication questionnaire developed by Margaret Archer: ICONI. 88 teachers running a KMO in Poland took part in the survey. The results of the survey showed that Clubs are led by typical teachers in terms of gender, age and education. Most of them are women aged 41-50 holding a higher education degree. The answer to the key research question: What involved as exemplified by the educators involved in the Young Explorers Clubs (KMO), was: autonomous.
PL
Celem badania było poznanie profilu społeczno-demograficznego oraz dominującego typu refleksyjności aktywnych nauczycieli działających w programie Centrum Nauki Kopernik (CNK), Klub Młodego Odkrywcy (KMO). Zastosowano sondaż diagnostyczny zrealizowany przy pomocy ankiety internetowej (CAWI) przygotowanej w narzędziu internetowym Google Forms. Jednym z elementów ankiety był kwestionariusz komunikacji wewnętrznej opracowany przez Margaret Archer: ICONI.Wbadaniu wzięło udział 88 nauczycieli prowadzących KMO w Polsce. Badanie wykazało, że opiekunowie klubów to typowi nauczyciele pod względem płci i wieku oraz wykształcenia. Przeważają kobiety w kohorcie wiekowej 41-50 lat z wykształceniem wyższym. Na kluczowe pytanie badawcze: Jaki typ refleksyjności charakteryzuje aktywnych nauczycieli w Polsce, na przykładzie edukatorów zaangażowanych w program klub Młodego Odkrywcy (KMO) uzyskano odpowiedź: autonomiczny.
Journal
Year
Volume
46
Issue
2
Pages
221-234
Physical description
Contributors
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
References
 • Archer M. S. (2003), Structure, Agency and the Internal Conversation, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Archer M. S. (2007), Making our Way through the World. Human Reflexivity and Social Mobility, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Archer M. S. (2008), The Internal Conversation: Mediating Between Structure and Agency: Full Research Report ESRC End of Award Report, ESRC, Swindon.
 • Archer M. S. (2010), Routine, Reflexivity, and Realism, [w:] Sociological Theory 28:10.
 • Archer M. S. (2013a), Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Krakow.
 • Archer M. S. (2013b), Jak porządek społeczny wpływa na ludzkie sprawstwo? Refleksyjność jako mechanizm pośredniczący między strukturą a sprawstwem, [w:] Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w badaniach społecznych, red. A. Mrozowicki, O. Nowaczyk, I. Szlachcicowa, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków.
 • Babbie E. (2019), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 • Baumann Z. (2000), Ponowoczesność jako źrodło cierpień, Sic!, Warszawa.
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa.
 • Becker G. S. (1962), Investment in human capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy, 70(5), s. 9-49.
 • Becker G. S. (1994), Human Capital revisited, [w:] Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysys with Special Reference to Education, University of Chicago Press, Chicago.
 • Creswell J. W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Donati P., Archer M. S. (2015), The Relational Subject, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Elbanowski J. (2015), Szkoła doświadczeń. Raport z badań Klubów Młodego Odkrywcy. Raport z badania ilościowo-jakościowego, Warszawa: Centrum Nauki Kopernik.
 • Giddens A. (2012), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.
 • Grabowska I. (2019), Otwierając głowy. Migracje i kompetencje społeczne, SCHOLAR, Warszawa.
 • Hernik K. (red.) (2014), Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Klus-Stańska D. (2018), Paradygmatu dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa.
 • IBE (2011), Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • IBE (2014), Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Kwiatkowski S. M. (red.) (2018), Kompetencje przyszłości Seria Naukowa, t. 3, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Madalińska-Michalak J. (2016), Wspólnota, społeczeństwo, towarzyskość, referat prezentowany na konferencji „Tożsamość pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość”, Warszawa.
 • Madalińska-Michalak J. (red.) (2017), O nową jakość edukacji nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Mikiewicz P. (2016), Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, PWN, Warszawa.
 • Millward Brown S. A. (2014), Raport końcowy z badania Klubów Młodego Odkrywcy, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa.
 • Mrozowicki A. (2013), Człowieczeństwo: struktura i sprawstwo w teorii socjologicznej Margaret S. Archer, [w:] Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków.
 • Piątek T. (2015), Doświadczenie (nie)oswojone. Stosowanie metody badawczej na lekcjach przyrody. Raport z badania ilościowo-jakościowego, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa.
 • PISA. Wyniki badania 2018 w Polsce. Raport IBE.
 • Rachubka M. (oprac.) (2015), Raport. Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Uszyńska-Jarmoc J., Bilewicz M. (red.) (2015), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Wielecki K., Leonarska D. (2017), Odkrywanie Margaret S. Archer. Casus polskiej socjologii, [w:] Roczniki Historii Socjologii, Vol. VII, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c38412b-a45a-4784-a8df-91a90ff34310
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.