PL EN


2013 | 5 | 9 | 17-29
Article title

Radical protest movements upsurge - a current challenge on the European intelligence services agenda

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W czasie obecnego europejskiego kryzysu finansowo-gospodarczego, który ma bezpośredni wpływ na struktury społeczne, jesteśmy świadkami, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie europejskim, zwiększenia siły oddziaływania oraz konsolidacji radykalnych ruchów protestacyjnych. Ruchy te aktywnie promują się w mediach społecznościowych oraz zachęcają do zburzenia istniejącego ładu społecznego i porządku konstytucyjnego, generując tym samym bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich UE. Celem niniejszego artykułu jest, po pierwsze, podkreślenie, że istnieje potencjalne ryzyko wypływu obecnych protestów społecznych na zakłócenie mechanizmów demokratycznych w przestrzeni europejskiej. Po drugie, niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie metod, za pomocą których krajowe służby specjalne mogą dostosować swoje możliwości operacyjne i analityczne do przeciwdziałania tego typu zagrożeniom, będącym bezpośrednią konsekwencją oddziaływanie wirtualnych centrów radykalizacji poglądów na rosnącą liczbę zwolenników.
EN
In the context of the current European financial-economic crisis, that has a direct impact on the social structure, we witness - both at national and at European level - the increasing dissemination, consolidation and repositioning of radical protest movements. Actively present in the social media, these movements promote social disorder and de -structuring of the constitutional order, thus generating a direct threat to the internal security of EU member states. The aim of this article is, first, to highlight the potential incurring risk that public protest democratic mechanisms be altered in the European space. Secondly, the article aims to decode methods by which national intelligence services can adapt their analytical and action capabilities to this type of threat, which comes as a direct consequence of catalytic virtual centers polarizing more and more radical entities.
Keywords
Year
Volume
5
Issue
9
Pages
17-29
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c3a6b5c-f146-426f-ac72-1d04a9ef7cc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.