PL EN


2013 | 2 | 180-185
Article title

Kazimierz Musiał, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2013, ss. 378

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Książka zaprezentowana w tekście jawi się jako efekt imponującej pracy archiwizacyjnej jej autora, który zgromadził dużą liczbę informacji na temat przekształceń szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich. Społeczeństwo wiedzy, produkcja niematerialna i nowe publiczne zarządzanie budują ramę interpretacyjną dla zgromadzonych faktów. Chociaż autor książki wzbogacił wiedzę czytelnika, nie dość wyraźnie i zdecydowanie zaprezentował swój punkt widzenia. Brakuje krytycznej analizy czy autorskiego komentarza.
EN
The book presented in the text is the result of an impressive work of archiving facts on higher education in Nordic countries. Knowledge society, nonmaterial production and new public management built the frame of interpretation of the facts. Even though the author of the book enriched readers’ knowledge, he do not strongly enough presents his own point of view. There is lack of critics and deep author’s comments on presented facts.
Year
Issue
2
Pages
180-185
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c43255e-9140-458d-a184-ec0b08fb62b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.