PL EN


2017 | 4(56) | 99–114
Article title

Kontakt zatrzymanego z pełnomocnikiem (art. 245 § 1 Kodeksu postępowania karnego)

Authors
Content
Title variants
EN
Contact of a detainee with an advocate or a legal advisor (Article 245 § 1 of the Code of Criminal Procedure)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the assessment is a petition requesting the change of Article 245 § 1 of CCP by indicating a method of contact of a detainee with an advocate or a legal advisor. The petitioner suggests that the code should state that the contact can also be made by means of remote communication, including telephone or electronic means of communication. In the opinion of the author, the submitted proposal to supplement the article will not change the current normative scope of this regulation. Consequently, it will not improve the legal situation of the detainee.
Year
Issue
Pages
99–114
Physical description
Contributors
 • Ekspert ds. legislacji BAS;
References
 • 1. Cora Ł., Zatrzymanie stadionowe, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 2, s. 54–68;
 • 2. Eichstaedt K., Artykuł 243 [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, red. Świecki D., Warszawa 2017 https://sip.lex.pl/#/komentarz/587388598/486445 [dostęp 17 maja 2017 r.]
 • 3. Eichstaedt K., Artykuł 245 [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, red. D. Świecki, Warszawa 2017 https://sip.lex.pl/#/komentarz/587388600/486447 [dostęp 17 maja 2017 r.]
 • 4. Eichstaedt K., Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym, Warszawa 2008
 • 5. Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego, t. I, Warszawa 2013
 • 6. Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S., Komentarz do art. 245 Kodeksu postępowania karnego, 2011, LEX
 • 7. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011
 • 8. Kulesza C., Rozdział 6. Przebieg postępowania przygotowawczego [w: ] System prawa karnego procesowego, t. X, Postępowanie przygotowawcze, red. R.A. Stefański, Warszawa 2016
 • 9. Paprzycki L.K., Sądowa kontrola zatrzymania, „Nowe Prawo” 1989, nr 9, s. 38
 • 10. Pikulski S., Szczechowicz K., Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w świetle praw i wolności obywatelskich, Olsztyn 2004
 • 11. Stefański R.A., Środki zapobiegawcze w nowym kodeksie postępowania karnego, Warszawa 1998
 • 12. Stefański R.A., Zatrzymanie według nowego kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1997, s. 34
 • 13. Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c45abff-6074-43dc-a2c4-ec35eb61964e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.