PL EN


2015 | 3 | 13-21
Article title

Nauczanie i wychowanie w Biblii

Content
Title variants
EN
Teaching and education in the Bible
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród wielu tematów poruszanych na kartach Biblii znajdują się również te związane z nauczaniem i wychowaniem. Oba te procesy dotyczyły wszystkich warstw w społeczeństwie izraelskim i związane były głównie z rodziną. Pierwszym nauczycielem i wychowawcą narodu wybranego był jednak sam Bóg. Jego słowa przekazywali ludowi przede wszystkim prorocy i mędrcy. Posługę nauczania pełnili także kapłani i lewici. Od samego początku przekazywane prawdy wiary powiązane były z wymaganiami o charakterze moralnym. Szczytem Bożej pedagogii stało się objawienie Jezusa Chrystusa i Jego głoszenie Ewangelii.
EN
Among many topics covered in the Bible there are also those associated with teaching and education. Both processes applied to all layers of Israeli society and related mainly to the family. The first educator of the chosen people was God himself. His words were passed to the people most of all by prophets and sages, but also by the priests and Levites. From the very beginning the given truth was linked with the requirements of morals. The revelation of Jesus Christ and his proclamation of the Gospel was the capstone of God’s pedagogy.
Keywords
Year
Volume
3
Pages
13-21
Physical description
Contributors
 • Ks. dr – adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, moderator Ruchu Światło-Życie i Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, tomaszewski@koszalin.opoka.org.pl
References
 • Adamczyk B., Model pedagogii Jezusa w przekazie biblijnym, Kraków 2008.
 • Bagrowicz J., Pedagogia Przymierza w Pięcioksięgu, w: „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej, red. J. Bagrowicz, S. Jankowski, Toruń 2005, s. 47-70.
 • Barucq A., Grelot P., Nauczać, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1994, s. 528-533.
 • Bednarz M., Ewangelie synoptyczne, Tarnów 2008.
 • Crenshaw J.L., Nauczanie, w: Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, Warszawa 1999, s. 819-820.
 • Guzewicz M., Strategie wychowawcze św. Pawła wobec Koryntian, „Verbum Vitae” (2012), nr 21, s. 139-157.
 • Haręzga S., Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka, Lublin 2006.
 • Jankowski S., Pismo Święte jako podręcznik wychowania – panorama zagadnienia, w: „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej, red. J. Bagrowicz, S. Jankowski, Toruń 2005, s. 11-27.
 • Jankowski S., Prorocy – wychowawcy Izraela, w: „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej, red. J. Bagrowicz, S. Jankowski, Toruń 2005, s. 141-157.
 • Jankowski S., Wychowanie w literaturze mądrościowej, w: „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej, red. J. Bagrowicz, S. Jankowski, Toruń 2005, s. 159-179.
 • Kochel J., Jezus – Nauczyciel i Katecheta, w: Pedagogia biblijna w katechezie, red. J. Kochel, Z. Marek, Kraków 2012, s. 15-62.
 • Lemański J., Motyw „próby” jako element procesu wychowywania w tekstach Pięcioksięgu, „Verbum Vitae” (2012), nr 21, s. 19-37.
 • Léon-Dufour X., Wychowanie, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1994, s. 1085-1089.
 • Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza: rozdziały 1-11, Częstochowa 2011.
 • Nauczanie, nauczyciel, w: Słownik symboliki biblijnej, red. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman, Warszawa 1998, s. 572-575.
 • Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 2006.
 • Pudełko J.J., Wychowanie według Syracydesa, „Verbum Vitae” (2012), nr 21, s. 83-103.
 • Sieroń R.B., Model wychowania chrześcijańskiego według świętego Pawła Apostoła, Ružomberok – Stalowa Wola 2008.
 • Sieroń R.B., Model wychowania według Jezusa Chrystusa w ujęciu czterech Ewangelii kanonicznych, Ružomberok – Stalowa Wola 2008.
 • Stasiak S., Niewystarczalność Prawa w wychowaniu według Listu do Galatów, „Verbum Vitae” (2012), nr 21, s. 159-181.
 • Szwarc U., Dzieci i ich wychowanie w Starym Testamencie, w: Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1998, s. 227-247.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c4a7399-43e9-4ddf-a4f6-463d574d53c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.