PL EN


2017 | 1 | 44-49
Article title

Properties, application and degradation of plastics

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to present the role of polymeric materials in various industries. The article discusses the statistics related to the global production of plastics in the years 1950-2015. The paper presents the properties and application of polymer materials, and also made the characteristics of the processes of degradation of polymers, detailing the processes induced by chemical agents, physical and biological. Attention is paid to the characteristics of the biodegradation process. The work has also raised issues associated with the development of ever-larger amounts of polymer waste.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
44-49
Physical description
Contributors
 • Faculty of Chemistry, Rzeszow University of Technology
author
 • Faculty of Chemistry, Rzeszow University of Technology
References
 • Artham T, Doble M (2008). Biodegradation of aliphatic and aromatic polycarbonates. Macromol. Biosci. 8: 14–24.
 • Booth C (1963). The mechanical degradation of polymers. Polymer. 4:471-478.
 • Briassoulis D (2006). Mechanical behaviour of biodegradable agricultural films under real field coditions. Polym. Degrad. Stabil. 91: 1256-1272.
 • Cordier P, Tournilhac F, Soulie-Ziakowic C, Leibler L (2008). Self – healing and thermoreversible rubber from supramolecular assembly, Nature 451:977-980.
 • Endo K, Kubo N, Ishida T (2008). Polymerization of Cyclic-Disulphides and Formation of Gel Structure Containing Polycatenane, KGK-Kaut Gummi Kunst. 61:176-179.
 • Eubeler J, Bernhard S, Knepper T (2009). Environmental biodegradation of synthetic polymers I. Test methodologies and procedures. Trends Anal. Chem. 28: 1057-1072.
 • Florjańczyk Z, Penczek S (2002). Chemia polimerów tom I. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
 • Gibas E, Rymarz G (2009). Termoplastyczne polimery oksy-biodegradowalne. Przetwórstwo Tworzyw 2: 24-33.
 • Grabowska B (2010). Biodegradacja tworzyw polimerowych. Archives of Foundry Engineering 10:57-60.
 • Gross RA, Kalra B (2002). Biodegradable Polymers for the Environment. Science. 297: 803-807.
 • Guarrotxena N, Millan J (1999). Radiation-iduced ageing.II Kinetics of the evolution of mechanical properties. Revista de Plasticos Modernos. 78: 143-151.
 • Kaczmarek H, Rabek JF (1997). Angew. Mikromol. Chem. 247: 111-130.
 • Kołwzan B, Adamiak W, Grabas K, Pawełczyk A (2005). Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Krzan A, Hemjinda S, Miertus S, Corti A, Chiellini E (2006). Standardization and certification in the area of environmentally degradable plastics. Polym. Degrad. Stabil. 91: 2819-2833.
 • Kucharczak K, Stępień W, Gworek B (2010). Kompostowanie odpadów komunalnych jako metoda odzysku substancji organicznej. Ochr. Środ. i Zasob. Natur. 42: 240-254.
 • Kumar AA, Karthick K., Arumugam KP (2011). Biodegradable Polymers an Its Applications. Int. J. Biosci. Biochem. Bioinforma. 1: 173-176.
 • Kumari A, Roy RS, Jha HK (2001). Study of photoradical ageing of polymers. Acta Ciencia Indica, Pfysics. 23: 195-200.
 • Kyrikou I, Briassoulis D (2007). Biodegradation of agricultural plastic films: a critical review. J. Polym. Environ. 15:125–150.
 • Leja K, Lewandowicz G (2010). Polymers Biodegradation and Biodegradable Polymers – a Review. Polish J. of Environ. Stud. 19: 255-266.
 • Lucas N, Bienaime C, Belloy C, Queneudec M, Silvestre F, Nava-Saucedo J (2008). Polymers biodegradation: Mechanisms and estimation techniques – A review. Chemosphere. 73: 429-442.
 • Madorsky SL, Straus S (1959). Thermal Degradation of Polymers at High Temperature. Journal of Research of the National Bureau of Standards- A Physics and Chemistry. 63 A: 307-311.
 • Mucha M (2002). Polimery a ekologia. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Omrani E, Menezes PL, Rohatgi PK (2016). State of the art on tribological behavior of polymer matrix composites reinforced with natural fibres in the green materials world. ESTIJ. 19:717–736.
 • Portillo F, Yashchuck O, Hermida E (2016). Evaluation of the rate abiotic and biotic degradation of oxo-degradable polyethylene. Polym. Test. 53: 58-69.
 • Porejko S, Zakrzewski L (1974). Chemia związków wielkocząsteczkowych. WNT.
 • Rabek JF (1977). Podstawy fizykochemii polimerów. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
 • Raport Europejskich Producentów tworzyw sztucznych i ich partnerów PlasticsEurope (2010). Tworzywa sztuczne – fakty 2011. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w roku 2010.
 • Raport Europejskich Producentów tworzyw sztucznych i ich partnerów PlasticsEurope (2015). Tworzywa sztuczne – fakty 2015. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w roku 2015.
 • Rodrigues da Luz JM, Paes SA, Bazzolli DMS, Totola MR, Demuner AJ, Kasuya MCM (2014). Abiotic and Biotic Degradation of Oxo-Biodegradable Plastic Bags by Pleurotus ostreatus. PLoS 9 (11). Dostępny na http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0107438#authcontrib. Dostęp 07.07.2016
 • Rojek M (2011). Metodologia badań diagnostycznych warstwowych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej. Dostępny na http://delibra.bg.polsl.pl/Content/26766/BCPS_30417_2011_Metodologia-badandi_0000.pdf. Dostęp 07.07.2016.
 • Saruchi, Kaith BS, Kumar V, Jindal R (2016). Biodegradation study of enzymatically catalyzed interpenetrating polymer network: Evaluation of agrochemical release and impact on soil fertility. Biotechnol Rep. 9: 74–81.
 • Shah AA, Hasan F, Hameed A, Ahmed S (2008). Biologically degradation of plastics: a comprehensive review. Biotechnol. Adv. 26: 246–265.
 • Shah AA, Hasan F, Shah Z, Kanwal N, Zeb A (2013). Biodegradation of natural and synthetic rubbers: A review. Int. Biodeter. Biodegr. 83: 145-157.
 • Stachurek I (2012). Problemy z biodegradacją tworzyw sztucznych w środowisku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 1:74-108.
 • Stevens MP (1983). Wprowadzenie do chemii polimerów. PWN.
 • Webb HK, Arnott J, Crawford RJ, Ivanova EP (2013). Plastic Degradation and Its Environmental Implications with Special Reference to Poly(ethylene terephthalate). Polymers 5: 1-18.
 • Villetti MA, Crespo JS, Soldi MS, Pires ATN, Borsali R, Soldi V (2002). Thermal degradation of natural polymers. J. Therm. Anal. Calorim. 67: 295-303.
 • Zinowicz Z, Gołębiewski J, Świć A (2003). Technologiczne problemy zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 • Żenkiewicz M (2005). Wybrane zagadnienia modyfikowania materiałów polimerowych za pomocą promieniowania elektronowego o dużej energii. Polimery. 50:4-9.
 • Żwir MJ, Spychaj T (2007). Recykling surowcowy odpadów Poli(met akrylanu metylu). Chemik 60: 390-399.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c5a37f9-0f2e-465a-9c98-f1270e4c0526
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.