PL EN


2013 | 4 | 3 | 95-109
Article title

Wykorzystanie Systemu Zarządzania Obiektami Wiedzy do wspomagania zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn

Content
Title variants
EN
Knowledge Objects Management System as A Tool for Supporting Risk Management in A Machine-Building Industry Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zaproponowano narzędzie informatyczne System Zarządzania Obiektami Wiedzy, które może zostać wykorzystane do wspomagania procesów zarządzania ryzykiem. Wykorzystane metody i rozwiązania umożliwiają usprawnienie procesów identyfikacji, analizy i oceny czynników ryzyka oraz efektywne opracowanie działań ograniczających negatywne oddziaływanie czynników ryzyka we wszystkich obszarach działalności analizowanych przedsiębiorstw.
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
95-109
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Instytut Zarządzania i Administracji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Poli-technika Śląska, kdohn@polsl.pl, ul. Roosevelta 26-28, 44-800 Zabrze, kdohn@polsl.pl
 • Dr inż., Instytut Zarządzania i Administracji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Poli-technika Śląska, aguminski@polsl.pl, ul. Roosevelta 26-28, 44-800 Zabrze, aguminski@polsl.pl,
References
 • 1. Dohn K., Gumiński A., Zoleński W. (2011), Assumptions for The Creation of A System Supporting Knowledge Management in An Enterprise of Mechanical Engineering Industry, w: Information Systems in Management XIII. Business Intelligence and Knowledge Management, Jałowiecki P., Łukasiewicz P., Orłowski A. (ed.), WULS Press, Warsaw.
 • 2. Dohn K., Matusek M. (2011), The Main Knowledge Sources in The Mechanical Engineering Industry Enterprises. The Results of The Study, w: Information Systems in Management XIII. Business Intelligence and Knowledge Management, Jałowiecki P., Łukasiewicz P., Orłowski A. (ed.), WULS Press, Warsaw.
 • 3. Dohn K., Matusek M. (2012), Identyfikacja obszarów wiedzy w procesie realizacji zamówienia, „Logistyka” nr 2.
 • 4. Gumiński A., Zoleński W. (2011 a), Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, w: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, Sopot.
 • 5. Gumiński A., Zoleński W. (2011 b), Systemy informacyjne w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn w świetle badań kwestionariuszowych, w: Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, Pyka J. (red.), Katowice.
 • 6. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK® Guide (2003), MT&DC, Warszawa.
 • 7. Matuszewski A. (1996), Metoda analityczna oceny ryzyka podejmowanych przedsięwzięć rozwojowych, „Przemysł drzewny” nr 8.
 • 8. Nahotko S. (2001), Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz.
 • 9. Pszczółkowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • 10. Wiliams C.A., Smith M.L., Young P.C. (2002) Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, WN PWN, Warszawa
 • 11. Wodarski K. (2009), Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c5bda33-d61d-4d3a-9aaa-a2fbe69f3e0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.