PL EN


2012 | 4(40) | 2 | 37-49
Article title

Stanisława Ossowskiego koncepcja dziedzictwa kulturowego

Title variants
EN
Stanisław Ossowski’s conception of national heritage
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author presents a genuine conception of national heritage developed by Stanisław Ossowski. Ossowski did not make use of the concept of tradition. He decided to focus only on one of its aspects. He focused on what he considered the awareness-related aspect of tradition that is the one that manifests itself through the inheritance of programmed attitudes towards the past and the artefacts that represent it. Hence, Ossowski’s cultural heritage is a collection of response patterns that are internalized by people through socialization processes. These response patters give the basis for the growth of attitudes of the particular members of a group towards the particular cultural texts and artefacts relating to the past.
Year
Volume
Issue
2
Pages
37-49
Physical description
Contributors
References
 • Czarnowski S., Kultura, Warszawa: PWN 1958.
 • Encyklopedia socjologii, t. III, Warszawa: Oficyna Naukowa 2000.
 • Jacob F., Historia i dziedziczność, przeł. K. Pomian, Warszawa: PIW 1973.
 • Karpiński J., Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia, Londyn: Polonia 1989.
 • Kłoskowska A., Koncepcja autoteliczności kultury symbolicznej, [w:] O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, red. E. Mokrzycki, M. Ofierska, J. Szacki, Warszawa: PWN 1985.
 • Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa: PWN 1981.
 • Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, red. M. Chałubiński, J. Goćkowski, I. Kaczmarek-Murzyniec, A. Woźniak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004.
 • Kula M., Wybór tradycji, Warszawa: DiG 2003.
 • Lorenz K., Odwrotna strona zwierciadła, przeł. K. Wolicki, Warszawa: PIW 1974.
 • Ossowski S., Więź społeczna i dziedzictwo krwi, [w:] t e n ż e, Dzieła, t. II, Warszawa: PWN 1966.
 • Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej, [w:] t e n ż e, Dzieła, t. III, Warszawa: PWN 1967.
 • Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa: PWN 1971.
 • Szymczyk J., W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiego koncepcja rzeczywistości społecznej, Lublin: KUL 2005.
 • Szymczyk J., Pojęcie dziedzictwa kulturowego w pismach Stanisława Ossowskiego, [w:] Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, red. M. Chałubiński, J. Goćkowski, I. Kaczmarek-Murzyniec, A. Woźniak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004.
 • Znaniecki F.: Nauki o kulturze: narodziny i rozwój, przeł. J. Szacki, Warszawa: PWN 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c5e62c4-5bd4-442b-9eb4-2b795aa1e735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.