PL EN


2013 | 4 | 1 | 7-20
Article title

Conjunctions, Contextualizers, and Syntax Theory*1

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
According to traditional grammar conjunctions are words joining clauses (or words / word combinations). Still, many conjunctions can join also sentences or longer fragments of texts, being in fact contextualizers (these are “soft” conjunctions), while some conjunctions are able to join only clauses (these are “hard” conjunctions). Many Russian conjunctions, both coordinate and subordinate, are soft, but there are also hard coordinate and subordinate conjunctions. Hard conjunctions and contextualizers have (at least) two semantic actants. The difference in the surface expression of semantic actants of conjunctions vs. contextualizers is discussed.
CS
Podle tradiční gramatiky jsou spojky slova, která spojují klauze (nebo slova či slovní spojení). Některé spojky však mohou spojovat i věty nebo delší textové pasáže, a ve skutečnosti tak plní funkci tzv. kontextualizátorů (jde o tzv. „měkké“ spojky), zatímco jiné spojky mohou spojovat pouze klauze (jde o tzv. „tvrdé“ spojky). V ruštině existují jak tvrdé, tak měkké spojky (kontextualizátory), a to vždy souřadné i podřadné. Všechny tvrdé spojky i kontextulizátory spojují vždy (minimálně) dva sémantické aktanty. Příspěvek se zabývá rozdíly mezi povrchovým vyjádřením sémantických aktantů u spojek a kontextualizátorů.
Contributors
  • Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, the Russian Federation, uryson@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c613aa8-580a-4203-897e-acd5e406e114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.