PL EN


2015 | 1(2) | 96 - 115
Article title

Aneksja Półwyspu Krymskiego w świetle teorii operacji specjalnych GRU

Selected contents from this journal
Title variants
EN
ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA IN THE LIGHT OF THE THEORY OF THE GRU SPECIAL OPERATIONS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie aneksji Krymu widzianej przez pryzmat teorii operacji specjalnych GRU. Zasady użycia sił specjalnych i sposoby ich działania szczegółowo przedstawili rosyjscy wojskowi pełniący służbę w GRU. W przebiegu aneksji Półwyspu Krymskiego trudno doszukać się nowatorskich sposobów wykorzystania sił specjalnych. Ich działania stanowią recepcję metod stosowanych w konfliktach zbrojnych majacych miejsce w 2. połowie XX stulecia i na początku XXI w., które wzbogacono o nowe roziwązania technologiczne.
EN
The aim of the paper is to present the annexation of the Crimea perceived through the theories of the GRU special operations. The principles of using special forces and their methods of operation have been described in detail by Russian military commanders serving in the GRU. In the course of the annexation of the Crimean Peninsula no novel uses of special forces can be observed. Their operations constitute the application of the methods forged during the military conflicts of the second half of the 20th and the beginning of the 21st century, with the addition of new technological solutions.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny
References
 • Bartles, Ch. K., McDermott, R. (2014). Russia’s Military Operation in Crimea. Road-Testing Rapid Reaction Capabilities. Problems of Post-Communism, (61), 46–63.
 • Bercé, P. (1993). KGB Alpha Team Training Manual. How the Soviets Trained for Personal Combat, Assassination and Subversion. Boulder: Paladin Press.
 • Biersack, J., O’Lear, Sh. (2014). The Geopolitics of Russia’s Annexation of Crimea. Narratives, Identity, Silences, and Energy. Eurasian Geography and Economics, (55), 247–269.
 • Cimbala, S. J. (2014). Sun Tzu and Salami Tactics? Vladimir Putin and Military Persuasion in Ukraine, 21 February–18 March 2014. Journal of Slavic Military Studies, (27), 363–373.
 • Черкасов, A. (2014). Игорь Стрелков в Чечне. 2001 год, Веденский р-н. Retrieved from: http://www.echo.msk.ru/blog/shalommani/1324504-echo/.
 • Чуприн, K. B. (2009). Вооруженные силы стран СНГ и Балтии. Cправочник. Минск: Современная школа.
 • Darczewska, J. (2014). Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.
 • Darczewska, J., śochowski, P. (2013). Rola słuŜb specjalnych w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, (special edition), 7–31.
 • Дубровская, Л. (2015). Адмирал флота рассказал о «вежливых людях». Pазведка НАТО в Крыму «прозевала все, что можно». Retrieved from:http://www.mk.ru/politics/2015/03/13/eksglava-chf-rf-v-krymu-razvedka-natoprozevala-vse-chto-mozhno-i-nelzya.html.
 • Giles, K. (2014). A New Phase in Russian Military Transformation. Journal of Slavic Military Studies, (27), 147–162.
 • Glantz, D. (1991). Soviet Military Operational Art. In Pursuit of Deep Battle. London: Frank Cass.
 • Godson, R., Schultz, R. H. (1986). “Active Measures” in Soviet Strategy. W: R. F. Laird, E. P. Hoffman (ed.), Soviet Foreign Policy in a Changing World (pp. 207–219). New York: Aldine Publishing Company.
 • Grabowski, T. W. (2011). Rosyjska siła. Siły Zbrojne i główne problemy polityki obronnej Federacji Rosyjskiej w latach 1991–2010. Częstochowa: Instytut Geopolityki.
 • Hassan Kakar, M. (1995). Afghanistan. The Soviet Invasion and the Afghan Response 1979–1982. Berkeley: University of California Press.
 • Jonsson, O., Seely, R. (2015). Russian Full-Spectrum Conflict. An Appraisal after Ukraine. Journal of Slavic Military Studies, (28), 1–22.
 • Кадетов, B. B. (1995). Применение войск специального назначения в современных условиях. Военная мысль, (4), 23–28.
 • Козлов, C. B. (2010a). Как возросла боеспособность спецназа ВС РФ. W: C. B. Козлов (ed.), Cпецназ ГРУ. Очерки истории. Кн. V: Новейшая история 1999–2010 гг. (pp. 334 – 337). Москва: СПСЛ, Русская панорама.
 • Козлов, C. B. (2010b). Противостояние. W: C. B. Козлов (ed.), Cпецназ ГРУ. Очерки истории. Кн. IV: Безвременье 1989–1999 гг. (pp. 151–161). Москва: СПСЛ, Русская панорама.
 • Квачков, В. В. (2007). Спецназ России. Москва: Русская панорама.
 • Квачков, В. В. (2010a). Применение Войск Специального Назначения в современных условиях. W: C. B. Козлов (ed.), Cпецназ ГРУ. Очерки истории. Кн. V: Новейшая история 1999–2010 гг. (pp. 373–377). Москва: СПСЛ, Русская панорама.
 • Квачков, B. B. (2010b). Некоторые положения теории специальной операции и необходимость Сил Специального назначения в составе ВДВ. W: C. B. Козлов (ed.), Cпецназ ГРУ. Очерки истории. Кн. V: Новейшая история 1999–2010 гг. (pp. 393–404). Москва: СПСЛ, Русская панорама.
 • Milevski, L. (2014). Strategy Versus Statecraft in Crimea. Parameters, 44(2), 23–33.
 • Министерство обороны РФ (1995). Разведывательная подготовка подразделений ВДВ. Учебник для разведывательных подразделений. Москва: Военное Издательство.
 • Перевозкина, M. (2015). Адмирал Игорь Касатонов: «Конечно, это была наша армия». Retrieved from: http://www.mk.ru/politics/2015/03/15/admiral-igor-kasatonovkonechno-eto-byla-nasha-armiya.html.
 • Почепцов, Г. Г. (2014). Невоенный инструментарий войны. Люди, медиа и образы. Retrieved from: http://psyfactor.org/psyops/propaganda22.htm.
 • Potocki, R. (2015). Krymska wiosna? Myśli (nie)politycznie. Retrieved from: http://geopolityka.org/analizy/robert-potocki-krymska-wiosna-mysli-nie-politycznie.
 • Pulkki, A. (2014). Crimea Invaded By High Readiness Forces Of The Russian Federation. Retrieved from: http://www.suomensotilas.fi/en/artikkelit/crimea-invaded-highreadiness-forces-russian-federation.
 • Sakwa, R. (2015). Frontline Ukraine. Crisis in the Borderlands. London: I. B. Tauris & Co.Ltd.
 • Скоморохов, P. (2014). Портреты века. Игорь Стрелков. Retrieved from: http://topwar.ru/48026-portrety-veka-igor-strelkov.html.
 • Слесарева, Л. (2014). Война нового типа. Retrieved from: http://psyfactor.org/news/crymwar2.htm.
 • Suvorov, V. (1986). Soviet Military Intelligence. New York: Harper Collins Ltd.
 • Sykulski, L. (2015). Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera. Przegląd Geopolityczny, (11), 103–113.
 • Thomas, T. L. (2004). Russia’s Reflexive Control Theory and the Military. The Journal of Slavic Military Studies, (17), 237–238.
 • Ven Bruusgaard, K. (2014). Crimea and Russia’s Strategic Overhaul. Parameters, 44(3), 81–90.
 • Васильев, Н. С. (2014). Формирование концептосферы украинского политического кризиса в российских СМИ. W: В. З. Гарифуллин (ed.), Информационное поле современной России. Практики и эффекты. Материалы XI Международной научно-практической конференции, 16-18 октября 2014 (pp. 199–208). Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет.
 • Виноградов, Д. (2014). Боевые заслуги. Кто научил воевать Игоря Стрелкова. Retrieved from: http://svpressa.ru/society/article/89194/?rss=1.
 • Wojnowski, M. (2014). Konflikt rosyjsko-ukraiński jako przykład realizacji doktryny geopolitycznej Aleksandra Dugina i koncepcji „wojny buntowniczej” Jewgienija Messnera. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 6(11), 58–91.
 • Wilk, A. (2014). Rosyjska interwencja wojskowa na Krymie. Retrieved from: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-05/rosyjska-interwencjawojskowa-na-krymie.
 • Wrzosek, M. (2014a). Krym – polityczno-militarne aspekty konfliktu. Kwartalnik Bellona, (2), 11–28.
 • Wrzosek, M. (2014b). Konflikt rosyjsko-ukraiński a zmiany w teorii prowadzenia działań militarnych. Kwartalnik Bellona, (4), 11–23.
 • Yurchak, A. (2014). Little Green Men. Russia, Ukraine and Post-Soviet Sovereignty. Retrieved from: http://anthropoliteia.net/2014/03/31/little-green-men-russia-ukraineand-post-soviet-sovereignty/.
 • Zygmunt, A., Koźlak, J., Nawarecki, E. (2012). Analiza otwartych źródeł internetowych z zastosowaniem metodologii sieci społecznych. In: W. Filipkowski, W. Mądrzejowski (ed.), Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki (pp. 197–221). Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-9957
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c62fc1f-883e-4007-9de0-586c713755e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.