PL EN


2014 | 28 | 15-31
Article title

Liturgical Division of the Torah as a Tool for Unit Delimitation. Preliminary Remarks

Authors
Content
Title variants
PL
Podział Tory na czytania synagogalne jako forma delimitacji perykopy. Uwagi wstępne
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Podział tekstu Pięcioksięgu na mniejsze jednostki ma tradycję tak długą, jak jego formowa- nie. Najbardziej podstawowy podział to pięć ksiąg, ale także wewnątrz niego obserwuje się podział na mniejsze jednostki. Obok starożytnego podziału, wyznaczanego przez spacje petucha i setuma, w TM zaznaczono jeszcze inny - na czytania synagogalne. W I tysiącleciu istniały dwie tradycje czytań: „cykl palestyński", w którym cały Pięcioksiąg był czytany w cyklu trzyletnim, oraz „cykl babiloński", dzielący Torę na 54 sekcje, uzasadnione potrzebą przeczytania jej w ciągu jednego roku. Każdy z tygodniowych odczytów dzieli się dodatkowo na siedem części. Podział ten rządzi się własnymi prawami. Czytana perykopa pozostawia w pamięci pewne wątki, a szczególne znaczenie ma jej zakończenie. Wewnętrzny podział także odwołuje się do per- cepcji słuchacza, a więc również zakończenie poszczególnych części ma znaczenie dla kształtowa- nia świadomości słuchaczy. W artykule przedstawiono pięć różnych perykop według porządku ba- bilońskiego celem ukazania charakterystycznych rysów tego podziału.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c64976e-3053-4131-a4f6-1f3af01e1ba3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.