PL EN


Journal
2004 | 1(12) | 49-58
Article title

Kościół w Polsce w latach 1939-2003

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia historię Kościoła w Polsce w latach 1939-2003.
Journal
Year
Issue
Pages
49-58
Physical description
Dates
published
2004-06-30
References
 • Adrianyi G., Die Führung der Kirche in den sozialistischen Staaten Europas, Monachium 1979.
 • Clauss M., Die Beziehungen des Vatikans zu Polen während des 2. Weltkrieges, Kolonia-Wiedeń 1979.
 • Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997.
 • Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990 w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.
 • Dudek J., Kościół i państwo w Polsce 1945-1970, Kraków 1995.
 • Fijałkowski Z., Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1983.
 • Kopiczko A., Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, Olsztyn 1996.
 • Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny, red. L. Adamczuk i in., 1991.
 • Luks L., Katholizismus und politische Macht im kommunistischen Polen 1945-1989, Kolonia-Weimar-Wiedeń 1993.
 • Mariański J., Religijność w procesie przemian, Warszawa 1991.
 • Micewski A., Kardynał Wyszyński prymas i mąż stanu, Paryż 1982.
 • Micewski A., Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976, Paryż 1978.
 • Stefaniak J., Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 1998.
 • Sziling J., Kościoły chrześcijańskie w polityce niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945), Toruń 1988.
 • Sziling J., Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945. Tzw. okręgi Rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i regencja katowicka, Poznań 1970.
 • Śmigiel K., Kościół katolicki w tzw. Okręgu Warty 1930-1945, Lublin 1979.
 • Waszkiewicz Z., Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945, Warszawa 1980. Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003.
 • Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, praca zbiorowa pod red. Z. Zielińskiego, Warszawa 1982.
 • Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945. Metropolie wileńska i lwowska, zakony, praca zbiorowa pod red. Z. Zielińskiego, Katowice 1992. Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.
 • Żaryn J., Kościół a władza w Polsce 1945-1950, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c6554d7-548d-4755-b001-5bc5793d8401
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.