PL EN


2012 | 90 | 81-95
Article title

Human rights and the European Union: towards a more coherent approach

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Prawa człowieka a Unia Europejska: w stronę bardziej spójnego podejścia
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Integracji europejskiej nie można już redukować do procesów gospodarczych. Wzrasta znacze­nie aspektów pozaekonomicznych. Unia Europejska nie posiada całkowicie wspólnej polityki praw człowieka. Gdyby starać się przedstawić UE jako organizację praw człowieka, to należy stwierdzić, iż znajduje się ona we wstępnej dopiero fazie rozwoju. Prawa człowieka ugruntowały swoją pozycję jako podstawowe wartości integracji zarówno w prawie, jak i praktyce organów unijnych. Przedsta­wiona analiza wyraźnie wskazuje na rosnące znaczenie praw człowieka w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej. Ochronę praw człowieka można traktować wręcz jako część międzynarodowej tożsamości Unii, co widać zwłaszcza przy analizie stosunków traktatowych. Klauzula praw człowieka jest po­tężnym narzędziem, ale jeszcze większą siłę oddziaływania ma oferowanie stowarzyszenia i człon­kostwa w Unii. Zastosowano tu mechanizm warunkujący przyznanie określonego statusu prze­strzeganiem praw człowieka. Tę samą konstrukcję wykorzystuje się przy przyznawaniu pomocy rozwojowej. W połączeniu z mechanizmem sankcyjnym wyłania się z tego zróżnicowany obraz roli praw człowieka w polityce Unii Europejskiej.
Keywords
Year
Volume
90
Pages
81-95
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c69141d-9bd8-41b5-83f2-f8a0a864759d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.