PL EN


2008 | 1(31) | 111-121
Article title

Centrum Sztuki Współczesnej, czyli jak kulturalnie sprywatyzować przestrzeń publiczną

Authors
Content
Title variants
EN
Center of Contemporary Art Area in Toruń – How to Privatize Pub lic Space in a Cultural Way
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sposób zagospodarowania terenu obok Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) w Toruniu to przykład nowego w polskich warunkach modelu prywatyzacji przestrzeni publicznej. Przykład Torunia jest istotny dlatego, że pozwala zauważyć, jak w polskich warunkach działa partnerstwo publiczno-prywatne i marketing miejsca oraz jak w ramach jednego projektu powiązane zostają sfery kultury i konsumpcji. Przy okazji budowy CSW prywatny inwestor próbuje stworzyć centrum handlowo-kulturalne na terenie atrakcyjnego, choć zaniedbanego obszaru rekreacyjno-sportowego. Celem tekstu jest przeanalizowanie dynamiki sposobów i strategii stosowanych do przeprowadzenia procesu prywatyzacji przestrzeni publicznej.
EN
The privatization of the Center of Contemporary Art (CCA) area in Torun allows us to observe relatively new processes in Polish urban reality. The case shows how private-public partnership and place marketing are constructed and how partners combine spheres of culture and commerce to realize the investment. Private investor, using the cultural arguments, tries to create a shopping mall in the recreation area located next to the historical center of the city. The aim of the paper is to analyze the dynamics of the process of privatization and strategies used to privatize the public space in an attractive district of Torun.
Contributors
 • Zakład Badań Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
References
 • Atkinson R., 1999, "Discourses of partnership and empowerment in contemporary British urban regeneration", Urban Studies, t. 36, nr 1, s. 59-72.
 • Fairclough N., 1989, Language and Power, London: Longman.
 • Fairclough N., 1995, Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language, London: Longman.
 • Gibson Ch., 2003, "Cultures at work: why 'culture' matters in research on the 'cultural' industries", Social & Cultural Geography, t. 4, nr 2, s. 201-215.
 • Giedrys W., 2006a, "Francuzi wyłożą 100 min euro", Gazeta Wyborcza г 13 kwietnia 2006 r.
 • Giedrys W., 2006b, "Spór o Toruńskie Jordanki", Gazeta Wyborcza z 23 października 2006 r.
 • Giedrys W., 2007a, "Francuzi wygrali konkurs na zagospodarowanie Jordanek", Gazeta Wyborcza z 20 stycznia 2007 r.
 • Giedrys W., 2007b, "Toruńscy radni wolą Irlandczyków", Gazeta Wyborcza z 22 marca 2007 r.
 • Jacobs K., 2004, "Waterfront redevelopment: A critical discourse analysis of the policy-making process within the Chatham Maritime Project", Urban Studies, t. 41, nr 4, s. 817-832.
 • Miles M., 2005, "Interruptions: Testing the rhetoric of culturally led urban development", Urban Studies, t. 42, nr 5/6, s. 889-911.
 • Scott A.J., 2000, The Cultural Economy of Cities, London: Sage.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c6d5afc-7dbb-4d2d-bb46-0ecbb8b3a902
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.