PL EN


2015 | 3 | 189-192
Article title

Ocena ukształtowania fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dziewcząt trenujących sport pływacki i nie uprawiających pływania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Łubkowska W, Szark-Eckardt M, Żukowska H, et al. Body posture of girls aged 7–15 in relation to their Body Mass Index. Sports Sci Health 2015; 5(1): 5–15.
 • Mrozkowiak M, Posłuszny M, Szark-Eckardt M, et al. The correlations among the complex of spine-pelvis traits and the feet traits in girls aged 4 to 6 years. In: Krška P, ed. Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu. Ružomberk: KU ; 2015: 152–159.
 • Iwanowski W. Pływanie korekcyjno-lecznicze w przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa. Szczecin: WN US ; 1997.
 • Pasek J, Wołyńska-Ślężyńska A, Ślężyński J, i wsp. Znaczenie pływania korekcyjnego i ćwiczeń w wodzie w fizjoterapii. Fizjoterapia 2009; 17(1): 53–59.
 • Łubkowska W, Paczyńska-Jędrycka M, Eider J. The significance of swimming and corrective exercises in water in the treatment of postural deficits and scoliosis. Centr Eur J Sport Sci Med 2014; 6(2): 93–101.
 • Barczyk K, Skolimowski T, Zawadzka D. Changes in body posture in children with first-degree scoliosis taking part in corrective exercises in a water environment. Ortop Traumatol Rehabil 2005; 7(2): 180–185.
 • Nonn-Wasztan S. Zdrowie kobiety i mężczyzny w aspekcie metod rehabilitacji w wodzie. Now Lek 2012; 81(4): 404–411.
 • Łubkowska W. The concept of treatment of scolioses employing asymmetrical aquatic exercises. Centr Eur J Sport Sci Med 2015; 9(1): 55–64.
 • Rotter I, Wicher J, Żułtak-Bączkowska K, et al. Profilaktyka i korekcja wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 471–472.
 • Guidi FC. Correctivegymnastics or swimming? Medicin Sport 1999; 16(4): 57–58.
 • Marugo L. La scoliosi questa sconosciuta. Technica del Nuoto 2007; 27(1): 23–25.
 • Fajdasz A, Zatoń K. Ukształtowanie kręgosłupa u młodzieży trenującej pływanie. Med Sport 2000; 108: 23–26.
 • Czaprowski D, Kotwicki T, Durmała J, i wsp. Fizjoterapia w leczeniu młodzieńczej skoliozy idiopatycznej – aktualne rekomendacje oparte o zalecenia SOSORT 2011. Post Rehab 2014; 1: 23–29.
 • Łubkowska W. Zakresy normatywne fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dla szczecińskich dzieci i młodzieży. ZN US. Prace IKF 2012; 771(28): 89–98.
 • Barczyk-Pawelec K, Zawadzka D, Sidorowska M, et al. The influence of exercises in the water on the mobility of the chest and shape of spine in sagittal plane of children with scoliosis I°. Acta Bio-Opt Inform Med 2012; 18(1): 9–14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c72d66f-5ec8-4830-bfe8-613872bc8c96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.