PL EN


2014 | 5 | 10 | 11-30
Article title

Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective

Authors
Content
Title variants
PL
Internacjonalizacja i globalizacja jako szerszy kontekst procesów europeizacyjnych z pespektywy makro- i mikroekonomicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main objective of this article is to analyse the Europeanisation processes in a wider context and to position them in so-called the triad, the making of two more processes of internationalisation and globalisation through the attempt of the contextual modelling of these relations. The research proposition is the statement that Europeanisation must be analysed in relation to internationalisation and globalisation processes as they all are interlinked and dependent upon each other. The study is based on a typical literature review using the conventional research methods of deduction, reduction, synthesis and theoretical modelling.
PL
Głównym celem artykułu jest analiza procesów europeizacji w szerszym kontekście oraz ich pozycjonowanie w tzw. triadzie, na którą składają się jeszcze dwa (oprócz europeizacji) procesy – internacjonalizacja i globalizacja, przez próbę kontekstowego modelowania relacji pomiędzy tymi procesami. Fragment studiów zaprezentowany w artykule skupia się wokół stwierdzenia (tezy), że europeizacja musi być analizowana w odniesieniu do procesów internacjonalizacji i globalizacji, są one bowiem z sobą powiązane i zależne od siebie. Artykuł bazuje na typowym przeglądzie literatury przedmiotu, wykorzystując konwencjonalne metody badawcze, takie jak dedukcja, redukcja, synteza i modelowanie teoretyczne.
Year
Volume
5
Issue
10
Pages
11-30
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c7792ab-05f9-4e10-a5d5-98eff3f49145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.