PL EN


2014 | 186 cz 1 | 90-101
Article title

Innowacje w usługach faktoringowych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Innovations in Factoring Services in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article indicates the form and nature of innovation on the factoring market in Poland, as well as their causes and directions of further development. Innovations in factoring services are grouped according to the criterion: "factoring's transaction cycle". Factoring's transaction was divided into the following two phases: pre-trade phase associated with finding the right service for company looking for a solution to its problem of financing and implementation's phase, determined by the duration of the factoring contract.
Year
Volume
Pages
90-101
Physical description
Contributors
References
 • Bral W.: Faktoring nowym zasobem przedsiębiorstwa. W: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. PZF, Warszawa 2012.
 • Drosio S.: Ewolucja systemów informatycznych wspomagających realizację transakcji faktoringowych. W: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. PZF, Warszawa 2013.
 • Jakowiecki M.: Rynek faktoringu w Polsce w 2012 r. W: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. PZF, Warszawa 2013.
 • Jurkiewicz R.: Faktoring - skutki podatkowe. W: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. PZF, Warszawa 2013.
 • Katner P.: Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Kohnstamm J.: Introduction to World Factoring Yearbook 2012. BCR Publishing, Cobden Court 2012.
 • Korenik D.: Faktoring w bankowości. Strategia przyszłości. Cedewu, Warszawa 2007.
 • Kuniewicz K.: Problem niewiedzy czy braku popytu ze strony klientów? W: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. PZF, Warszawa 2013.
 • Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. W: System prawa prywatnego. T. 9. Red. W. Kocot. Warszawa 2010.
 • Stanek S., Namysło J., Drosio S.: Developing the Functionality of a Mobile Decision Support System. "Journal of Decision Systems. Special Issue on Mobile Decision Support Systems. Addressing Challenges of Real-time Decision-making" 2013, Vol. 22, No. 1.
 • Stecki L.: Umowa faktoringu. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1996.
 • Strona internetowa Bibby Financial Services: Co możemy zaoferować? www.bibby financialservices.pl.
 • Usiarczyk A.: Nowoczesna technologia ułatwia pracę. "Rzeczpospolita Faktoring" 2013, nr 21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c7a0abe-c91e-4a11-864f-4190d2f37de0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.