PL EN


2006 | 8 | 9-26
Article title

Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W procesie nasilających się procesów globalizacji podstawową rolę odgrywają wiodące korporacje, które poprzez różnorodne systemy sieciowych powiązań przestrzenno-produkcyjnych organizują światową przestrzeń gospodarczą zgodnie ze swoimi regułami rozwoju. Przejawia się to w określonych kierunkach i nasileniu powiązań w zakresie: zaopatrzenia surowcowego, dostaw kooperacyjnych, rynków zbytu, przepływów technologii, kapitału oraz decyzji. Działania te prowadzą do utrwalania i pogłębiania istniejących rynków oraz utrwalania lokalizacji działalności poszczególnych oddziałów, a także poszukiwania nowych miejsc lokalizacji i nowych rynków zaopatrzenia oraz zbytu gotowych produktów...
Keywords
Contributors
 • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
 • Domański B., 2002, Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne w Polsce, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych (red. Z. Zioło), Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 4, Warszawa–Kraków, s. 9–17.
 • Huculak M., 2004, Przekształcenia własnościowe w przemyśle piwowarskim Polski po 1990 r., [w:] Przemiany struktur przemysłowych (red. Z. Zioło, Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 7, Warszawa–Kraków, s. 71–85.
 • Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych (red. Z. Zioło, Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 5, Warszawa–Kraków, s. 73–83.
 • Namyślak B., 2004, Kapitał zagraniczny w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, [w:] Przemiany struktur przemysłowych (red. Z. Zioło, Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Warszawa–Kraków, s. 25–30.
 • Rachwał T., 2003, Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Przemysł w procesie globalizacji (red. Z. Zioło Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 129–138.
 • Sala S., 2003, Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski,[w:] Przemysł w procesie globalizacji (red. Z. Zioło Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 101–107.
 • Stańczyk A., 2003, Społeczno-gospodarcze aspekty konkurencyjności Polski w warunkach globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji (red. Z. Zioło Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 87–100.
 • Stryjakiewicz T., 2001, Orientacja teoretyczno-metodologiczna w geografii przemysłu a transformacja gospodarki, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej (red. Z. Zioło), Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 3, Warszawa–Kraków, s. 13–25.
 • Tkocz M., 2003, Przejawy procesu globalizacji w przemyśle województwa śląskiego, [w:] Przemysł w procesie globalizacji (red. Z. Zioło Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 67–76.
 • Wajda E. 2003, Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych (red. Z. Zioło, Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 85–114.
 • Wajda E., Zalewska K., 2003, Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors, [w:] Przemysł w procesie globalizacji (red. Z. Zioło Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 119–127.
 • Wajda E., Zorićić-Wołek M., 2003, Proces kształtowania się korporacji IBM, [w:] Przemysł w procesie globalizacji (red. Z. Zioło Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 109–117.
 • Wieloński A., 2003, Przemysł nowej gospodarki, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, (red. Z. Zioło Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 21–25.
 • Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej (red. Z. Zioło), Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 3, Warszawa–Kraków, s. 29–41.
 • Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji (red. Z. Zioło Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków, s. 9–19.
 • Zioło Z., 2004, Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu, [w:] Przemiany struktur przemysłowych (red. Z. Zioło, Z. Makieła), Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 7, Warszawa–Kraków, s. 97–106.
 • Zioło Z., Piróg S., 2002, Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnioeuropejskich, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych (red. Z. Zioło), Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 4, Warszawa–Kraków, s. 25–36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c7a6e8f-680e-46e1-8948-3fd0a3bcac66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.