PL EN


Journal
2014 | 4 | 1-21
Article title

Popfeminizm w służbie rewolucji. Ruchy kobiece i praktyki protestu na przykładzie ukraińskiej grupy Femen

Content
Title variants
EN
Pop feminism in the service of revolution. Women’s movements and practices of protest: Ukrainian group Femen case study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In my paper I take a close look at the protest group, Femen, the circumstances of its creation, development and recent activities - initially in Ukraine, latterly also in Western Europe. I analyse the character of the group which belongs to the category of new social movements, and I present and analyse those indications of the activity of demonstrations of the movement based on what took place at street level. The object of my interest is also the issue of the appearance of the representatives of Femen in the media (new and traditional) and the influence of the pop culture on different aspects of its activity. I also question the issue of the employment of nudity in the public domain, and its connection with the usage of the expression of nationality against the background of other feminist movements.
PL
W pracy pochylam się nad ukraińskim ruchem protestu Femen, kontekstem jego powstania, rozwoju i działalności – początkowo w Ukrainie, a potem także w Europie Zachodniej. Analizuję charakter grupy jako należącej do kategorii nowych ruchów społecznych, a także przedstawiam i analizuję przejawy działań kontestacyjnych ruchu, opartych o konwencję performance’u i przedstawień ulicznych. Przedmiotem mojego zastanowienia jest także kwestia obecności oraz funkcjonowania przedstawicielek Femenu w mediach (nowych oraz tradycyjnych) oraz wpływów popkultury na różne przejawy jego aktywności. Rozważam także kwestię wykorzystania nagości w sferze publicznej, powiązaną z użyciem idiomu narodowościowego, w kontekście innych ruchów feministycznych.
Journal
Year
Issue
4
Pages
1-21
Physical description
Dates
published
2014-11-26
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
References
 • Castells, M. (2008). Siła tożsamości. (S. Szymański, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Della Porta, D., & Diani, M. (2009). Ruchy społeczne: wprowadzenie. (A. Sadza, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • FEMEN. (n.d.-a). Retrieved October 22, 2013, from http://femen.info/pro-projekt/
 • FEMEN. (n.d.-b). Retrieved December 22, 2013, from http://femen.org/about
 • FEMEN sextremists are in Germany. (2013, January 24). Retrieved September 8, 2014, from http://femen.org/en/news/id/216
 • Femen’s topless warriors start boot camp for global feminism. (2012, September 22). The Guardian. Retrieved September 8, 2014, from http://www.guardian.co.uk/world/2012/sep/22/femen-topless-warriors-global-feminism
 • FEMEN took over feminism. (n.d.). Retrieved from http://femen.info/femen-took-over-femenism/
 • Hammersley, M., & Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. (S. Dymczak, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka.
 • Kaźmierkiewicz, P. (2012). Stan ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego – próba diagnozy. In P. Laufer (Ed.), Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie. Lublin: Episteme.
 • Kiś, O. (2012). Feminizm we współczesnej Ukrainie: od „alergii” do ostatniej nadziei. Kultura Enter. Retrieved September 8, 2014, from http://kulturaenter.pl/feminizm-we-wspolczesnej-ukrainie/2013/03/
 • Kohut, A. (2012). Ukraińskie społeczeństwo obywatelskie 2012 – w poszukiwaniach alternatywy. In P. Laufer (Ed.), Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie. Lublin: Episteme.
 • Majerczyk, M., & Płachotnik, O. (2011). Radykalny Femen i nowy kobiecy aktywizm. Kultura Enter. Retrieved September 8, 2014, from http://kulturaenter.pl/radykalny-%E2%80%9Efemen%E2%80%9D-i-nowy-kobiecy-aktywizm/2011/05/
 • Marketplace of Ideas Theory. (n.d.). Retrieved September 8, 2014, from http://uscivilliberties.org/themes/4099-marketplace-of-ideas-theory.html
 • Merleau-Ponty, M. (2001). Doświadczenie ciała i klasyczna psychologia. Przestrzenność ciała własnego i motoryczność. In M. Kowalska & J. Migasiński (Trans.), Fenomenologia percepcji. Warszawa: Aletheia.
 • Mrijemo wywesty na wulicu tysjaczi ogolonych żinok. (2012). Polityczna Krytyka. Seks I Polityka, 3, 49–52.
 • Paleczny, T. (2010). Nowe ruchy społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pichardo, N. A. (1997). New Social Movements: A Critical Review. Annual Review of Sociology, 23(1), 411–430. doi:10.1146/annurev.soc.23.1.411
 • Płachotnik, O. (2012). Niewiarygodne przygody teorii gender na Ukrainie. Kultura Enter. Retrieved September 8, 2014, from http://kulturaenter.pl/niewiarygodne-przygody-teorii-gender-na-ukrainie/2012/05/
 • Sasson-Levy, O., & Rapoport, T. (2003). Body, Gender, and Knowledge in Protest Movements: The Israeli Case. Gender & Society, 17(3), 379–403. doi:10.1177/0891243203017003006
 • Touraine, A. (2010). O socjologii. (M. Warchala, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tyszczenko, J., & Bakalczuk, W. (2012). Organizacje pozarządowe a władza: pomiędzy tożsamością, kulturą i polityką. In P. Laufer (Ed.), Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie. Lublin: Episteme.
 • Wawrzyńczyk, J. (Ed.). (2008). Nowy słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Warszawa: PWN.
 • Wieviorka, M. (2011). Dziewięć wykładów z socjologii. (A. Trąbka, Trans.). Kraków: Nomos.
 • Zakon Ukraїny pro hromads’ki ob’iednannia. (n.d.). Retrieved December 20, 2013, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-vi
 • Zychowicz, J. (2011). Two Bad Words: FEMEN & Feminism in Independent Ukraine. Anthropology of East Europe Review, 29(2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c7ac9f6-377d-4981-ae4d-b1792572e812
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.