PL EN


2016 | 4 | 315-325
Article title

Wokół kategorialnych powiązań teorii postaci z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Categorial Relations Between Gestalt Theory and Classical 20th—Century Philosophical Anthropology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pytanie, jakie pragnę postawić, odnosi się do relacji: klasyczna antropologia filozoficzna XX wieku, za której twórców uznaje się powszechnie zwłaszcza Maxa Schelera i Helmutha Plessnera, oraz teoria postaci w rozumieniu a) historycznym, jako źródło poznawczych inspiracji antropologii filozoficznej (przypadek Schelera), oraz b) strukturalnym jako pole analiz posiadające teoretyczno–filozoficzne punkty styczne z „modelami człowieczeństwa” rozwijanymi na gruncie klasycznej antropologii filozoficznej(porównanie ze stanowiskiem Plessnera).
EN
In his paper the author reconstructs the categorial relations between Gestalt psychology and theory and classical 20th-century philosophical anthropology (Max Scheler, Helmuth Plessner). In the first part, entitled Inspirations, it is analysed how the views of a key 20th–century Gestalt theorist Wolfgang Köhler influenced Scheler, the author of The Human Place in the Cosmos. In part two, Parallels, the author investigates the categorial similarities between Plessner’s philosophical anthropology with its category of “eccentric position” and Gestalt theory.
Contributors
  • Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zespołu Badawczego Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej, 00-330 Warszawa, ul Nowy Świat 72
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c7b597b-4a21-48d7-ad1c-da4587adfbf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.