PL EN


2014 | 2(19) | 86-94
Article title

Polityka migracyjna Unii Europejskiej w kontekście różnic kulturowych na przykładzie Polski

Content
Title variants
EN
Migration policy of the European Union in the context of cultural differences. The case of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this article is to draw attention to the problems that arise when creating a migration policy in the European Union and Poland in the context of negative demographic projections for the next decade. Migrations of workers in globalizing world become something natural, but attention should be paid to the need for intercultural integration and the development of migration policy. The competitiveness of the European economy within the next decades will depend on the degree of openness to global markets for labor and the susceptibility of Europeans to the changes associated with the inflow of people from completely different cultures.
Year
Issue
Pages
86-94
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Fiejka Z., Globalne powiązania rynków pracy, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, B. Liberska (red.), PWE, Warszawa 2002.
 • Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczna M., Polityka społeczna, Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
 • Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (red.), Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, Zaprogramowanie umysłu, wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2007.
 • Jacobs J., International Marketing: A Cultural Approach, PHL Press.
 • Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 • „Rzeczpospolita”, Ekonomia&Rynek, 18 stycznia 2012.
 • http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/immigration_work_en.html.
 • http://ec.europa.eu/news/justice/110526_pl.htm.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/l14573_pl.
 • http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,7594246,Eksperci_alarmuja__niski_przyrost_naturalny_grozi.html.
 • http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=268.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa#Ludno.C5.9B.C4.87.
 • http://tvp.info/informacje/ludzie/polsce-grozi-wyludnienie/9181016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c9c3f37-2696-4401-9be3-9b5cf4e4403d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.