PL EN


2016 | 1(18) |
Article title

Zapobieganie zagrożeniom epidemiologicznym na przestrzeni wieków

Authors
Content
Title variants
EN
Epidemiological risk prevention at the turn of the centuries
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule omówiono działania podejmowane w celu zapobiegania zagrożeniom epidemiologicznym na przestrzeni wieków. Jako narzędzia wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu. Cykliczne mutacje istniejących patogenów jak i powstawanie nowych mogących powodować zakażenie u ludzi, zwierząt czy roślin wymuszają ciągłą zdolność do adaptacji istniejących lub tworzenia nowych rozwiązań, służących efektywnej walce z tym zjawiskiem. W pracy przedstawiono na wybranych przykładach przebieg, opis ochrony ludności oraz zmianę podejścia do chorób zakaźnych wraz z rozwojem medycyny w kraju i na świecie
EN
The article discusses the actions taken to prevent epidemiological risks over the centuries. A method of reference books analysis was used as a tool. Cyclic mutations of existing pathogens, and the emergence of the new ones that could cause infections in humans, animals or plants, impose a continuous ability to adapt exisiting solutions or to create new ones that help fight the above mentioned phenomenon efficiently. The work presents the process, description of civil protection and change in the approach to infectious diseases together with the development of medicine in the country and all over the world in the selected examples.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
ISSN 1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c9e814b-d539-45ed-b350-1e851f787f65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.