PL EN


Journal
2014 | 40 | 2a | 73-93
Article title

Młodzi o młodości - definiowanie młodości i cech osobowościowych młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań

Content
Title variants
EN
The youth about youth - defining youth and personality traits of young people in the context of contemporary challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the paper focused on the attempt (via the questionnaire survey) to obtain the answers to the following questions: How do the youth define the period of youth? Are the youth aware of the requirements of modern times? What qualities do the youth use to describe themselves? Do these characteristics correspond to those preferred in a modern society? The group of respondents included University of Rzeszów students representing various subject areas (e.g., sociology, social work, cultural sciences, political sciences, economy) and the students of East European State Higher School in Przemyśl (e.g., sociology, political sciences). The study was conducted in the summer semester in the academic year 2012/2013. Contrary to objective expectations, the youth see the period of youth rather as the period of carelessness, joy and pursuing their passion. What is more, personal traits which the young people use to describe themselves differ from the ones characteristic for the above-mentioned modern personality. Such a result would indicate that the youth is not aware very well of the importance of the period they are in from the perspective of their future. Such a situation does not bode well for planning the effective life strategies.
PL
Autor artykułu skoncentrował się na próbie uzyskania poprzez badania ankietowe odpowiedzi na pytania: jak młodzież definiuje okres młodości? Czy jest ona świadoma wymogów współczesności? Jakimi cechami młodzi ludzie opisują siebie? Czy cechy te odpowiadają cechom preferowanym w nowoczesnym społeczeństwie? Badaniu poddani zostali studenci różnorodnych kierunków Uniwersytetu Rzeszowskiego (w tym m.in. socjologii, pracy socjalnej, kulturoznawstwa, politologii, ekonomii) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (w tym: socjologii, politologii). Badania zrealizowano w semestrze letnim w roku akademickim 2012/13. Wbrew obiektywnym oczekiwaniom młodzież okres młodości widzi raczej jako czas beztroski, zabawy i realizacji własnych pasji. Także cechy osobowościowe, którymi młodzi ludzie opisują siebie odbiegają od tych, jakie są charakterystyczne dla wspominanej wyżej osobowości nowoczesnej. Taki rezultat badań wskazywałby na to, że młodzież nie zdaje sobie do końca sprawy z tego w jak ważnym okresie się znajduje z punktu widzenia swojej przyszłości. Taka sytuacja nie rokowałaby dobrze dla planowania efektywnych strategii życiowych.
Journal
Year
Volume
40
Issue
2a
Pages
73-93
Physical description
Contributors
References
 • Bauman Z. (1993), Ponowoczesne wzory osobowe, [w:] „Studia socjologiczne”, nr 2, Warszawa.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka, Warszawa.
 • Beck U., Giddens A., Lash S. (2009), Modernizacja refleksyjna, Warszawa.
 • Bourdieu P., Passeron J-C. (1990), Reprodukcja. Elementy torii systemu nauczania, Warszawa.
 • Castells M. (2003), Galaktyka Internetu, Poznań.
 • Drucker P. F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa.
 • Goban-Klas T. (2002), Media i komunikowanie masowe, Warszawa.
 • Gruszczyński L. A. (2003), Kwestionariusze w socjologii, Katowice.
 • Inkeles A., Smith D. N. (1984), W stronę definicji człowieka nowoczesnego, [w:] Tradycja i nowoczesność, red. J. Kurczewska, J. Szacki, Warszawa.
 • Kozielecki J. (1988), O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Warszawa.
 • Krzysztofek K., Szczepański M. S. (2002), Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice.
 • Mattelart A. (2001), Społeczeństwo informacji, Kraków.
 • Sarapata A. (1993), Nowoczesność Polaków. Część pierwsza: W poszukiwaniu modelu nowoczesnego Polaka, Warszawa.
 • Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Warszawa.
 • Zacher L. W. (1997), Rewolucja informatyczna i społeczeństwo. Niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje, [w:] Rewolucja informatyczna i społeczeństwo, red. L. W. Zacher, Warszawa.
 • Znaniecki F. (1976), Nota metodologiczna, [w:] Chłop polski w Europie i Ameryce, red. F. Znaniecki, W. I. Thomas, Warszawa.
 • Znaniecki F. (2001), Socjologia wychowania, T. I, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ca44657-973e-4115-9f86-03ae13407070
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.