PL EN


2013 | 5/2013 | 13-21
Article title

Totalny, stygmatyzujący i wykluczający charakter oddziaływań resocjalizacyjnych

Content
Title variants
EN
Total, Stigmatizing and Excluding Nature of Social Rehabilitation Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje odwieczny problem totalności oddziaływań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne. W ich konsekwencji pojawiają równie uciążliwe dla oczekiwanych efektów procesy stygmatyzacji i społecznego wykluczenia, blokujące podstawowe funkcje wskazanych instytucji. Tylko uspołecznienie instytucji resocjalizacyjnych może prowadzić do przezwyciężenia ich kryzysu.
EN
The article in comparison with general process of globalization raises eternal problem of totality of institutions established for social rehabilitation. It pays also attention to associated phenomenon of stigmatization and social exclusion of persons who are participants of correctional services. All this together significantly reduces the rehabilitative functions of these institutions, thereby undermining their efficiency and effectiveness.
Year
Issue
Pages
13-21
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa: 2003.
  • Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa 1975.
  • Goffman E., Instytucje totalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011.
  • Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
  • Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Arche, Gdańsk 2003.
  • Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
  • Urban B., Wzmacnianie procesu destygmatyzacji ex-dewianta jako warunek readaptacji społecznej, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 2004, t. 57.
  • Znaniecki F., Social Research in Criminology, Sociology and Social Research 1928, no 4.
  • Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 2, PWN, Warszawa 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ca5d645-7fa3-4dd1-996b-695ead85145a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.