PL EN


2016 | 2(29) | 269-282
Article title

Implementation of the Principle of Responsibility in Climate Policy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Increased energy consumption which commenced in the late twentieth century as well as its impact on the climate change highlighted important ethical issues revolving around responsibility for the inflicted damage, obligations towards both future generations and millions of species living on the planet, or the costs of mitigation and adaptation. Natural sciences provide more and more detailed information on the currently observed climate change. Climate models allow us to forecast changes and predict their consequences. However, it is yet impossible to answer the question what should be done about the knowledge about climate change, whether and in what way we should react to it. What seems of particular importance is the necessity to take a closer look at the alarming phenomenon through the prism of values and, especially, our responsibility for the present and future generations. Climate change is a global problem and it is very difficult to find a political solution to it due to the fact that its effects have a diverse character and are not immediately discernible. They constitute a matter of considerable concern which is mostly related to the fact that the consequences of climate change can significantly affect the entire international community, irrespective of the place of living or financial status. Proper assessment of climate change effects and undertaking political action to counteract them constitute nowadays one of the major world’s development challenges.
PL
Nasilająca się pod koniec XX w. konsumpcja energii oraz jej wpływ na zmiany klimatyczne unaoczniły istotne etyczne zagadnienia skupiające się wokół odpowiedzialności za wyrządzone szkody, obowiązków wobec przyszłych pokoleń oraz milionów gatunków zamieszkujących planetę, kosztów mitygacyjnych i adaptacyjnych. Nauki przyrodnicze dostarczają coraz dokładniejszych informacji na temat obserwowanych obecnie zmian klimatycznych. Dzięki modelom klimatycznym możemy prognozować zmiany oraz przewidywać, jakie będą ich następstwa. Nie uzyskamy natomiast odpowiedzi na pytanie, co powinniśmy zrobić z posiadaną wiedzą na temat zmian klimatycznych, czy powinniśmy zareagować, a jeśli tak – to w jaki sposób. Niezwykle istotna wydaje się potrzeba szczegółowego spojrzenia na niepokojące zjawiska przez pryzmat wartości, odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia. Zmiany klimatyczne są problemem globalnym, niezwykle trudnym do rozwiązania politycznego, gdyż ich skutki są niejednorodne i mogą być przesunięte w czasie. Budzą one bardzo duże zaniepokojenie. Wiąże się to w dużej mierze z tym, że skutki zmian klimatycznych mogą okazać się bardzo dotkliwe dla całej społeczności międzynarodowej, bez względu na miejsce zamieszkania i status materialny. Właściwa ocena skutków zmian klimatycznych, a także podjęcie politycznych działań należą obecnie do jednych z ważniejszych wyzwań rozwojowych świata.
Year
Issue
Pages
269-282
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Archer, D. (2011). Globalne ocieplenie. Zrozumieć prognozę, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301164737.
 • Birnbacher, D. (2009). Responsibility for Future Genenerations – Scope and Limits. In: J.M. Dołęga (red.), Studia Ecologiae et Bioethicae 7 (2009/1), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. ISSN 1733-1218.
 • Cowie, J. (2009). Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 978-83-235-0752-9.
 • Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, A/CONF.48/14/Rev.1.
 • Ingarden, R. (1987). Książeczka o człowieku, Kraków: Wyd. Literackie. ISBN 83-08-01658-8.
 • Kaniewska, M. (2015). Etyczna analiza dokumentów dotyczących ochrony klimatu, „Journal of Modern Science” 3/26/2015, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISSN 1734-2031.
 • Kaniewska, M. (2016). Porozumienie z Paryża – sposób na rozwiązanie kryzysu klimatycznego, „Journal of Modern Science” 1/28/2016, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISSN 1734-2031.
 • Olecka, A., Sadowski, M. (1993). Efekt cieplarniany a zmiany klimatu. Przyczyny,skutki, zapobieganie i adaptacja społeczeństw do zmian, Warszawa.
 • Raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta „Człowiek i jego środowisko”, „Biuletyn Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Numer specjalny”, Warszawa 1969.
 • Stockholm Declaration – on the Protection of the Human Environment, Principle 1 of the Proclamation.
 • The United Nations Framework Convention on Climate Change drawn up in New York on May 9, 1992 (Official Journal of Laws of 2005 No. 203, item 1684).
 • Tyburski, W. (2005). Etyka środowiskowa i jej wkład w budowanie świadomości sprzyjającej wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju. W: W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN: 978-83- -231-2740-6.
 • Tyburski, W. (1999). Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej. W: A. Papuziński (red.), Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej. ISBN 8370963048.
 • Uklańska, K. (2007). Wartości młodzieży w perspektywie społeczeństwa konsumpcyjnego. W: W. Klimski (red.), Wartości i styl życia Polaków, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej. ISBN 978-83-60727-03-4.
 • Wróblewski, W. (2002). Uwagi na temat kontrowersji antropocentryzm – biocentryzm w etyce ekologicznej. W: J.W. Czartoszewski (red.), Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów. ISBN 83-7192-177-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cb3b0f4-11c1-4798-b355-7ab38aca5d1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.