PL EN


Journal
2019 | 14 | 177-190
Article title

Dziesięć tomów serii wydawniczej „Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne”. Kontekst przedsięwzięcia i bilans doświadczeń

Content
Title variants
EN
Ten volumes of the “Saved Archaeological Heritage” publishing series. Context of the undertaking and assessment of experience
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Despite the commitments stemming from the Malta Convention, archaeological contractors in Poland have no legal obligation to disseminate their research. In consequence, the vast majority of the results, in particular those of rescue excavations, remain unpublished. For the team of the Profil-Archeo Publishing House, this disproportion became a stimulus for establishing a “Saved Archaeological Heritage” publishing series open to all parties involved in archaeological heritage protection in Poland. The overarching goal of the series is to provide public access to high-quality information about the heritage being destroyed - or rather the part that has been “saved” thanks to preventive excavations (a form of conservation by record). So far, seven volumes of the main series and three volumes of the “Miniatures” series have been published. In this paper, the authors report successes and problems related to the project, and postulate legal changes that should include, in particular, the obligation to publish the results of archaeological research.
Journal
Year
Volume
14
Pages
177-190
Physical description
Contributors
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Wydawnictwo Profil-Archeo
References
 • Bloch-Pogodzińska M., Pogodziński P. M. 2017. Oswajanie miejsc. Różnorodne formy prezentacji wyników badań archeologicznych jako element turystyki kulturowej w północnej części województwa pomorskiego. Pomorania ntiqua 26, 197-218.
 • Bugaj M. 2015. Wybrane problemy formalno-prawne związane z rozpoznaniem archeologicznym wykonywanym na trasach inwestycji drogowych, czyli rzecz o fallusie i głosie wołającego na puszczy. Raport 10, 299-308.
 • Chochorowski J., Górski J., Kruk J. 2015. Krakowski Zespół do Badań Autostrad wobec komercjalizacji archeologicznych badań wykopaliskowych. W: J. Chochorowski (red.), Od epoki brązu do czasów nowożytnych. Wybrane odkrycia i znaleziska (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce), Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 7-10.
 • Cholewa W. 2006. Autostradą w przyszłość. Archeologia Żywa 1(35)/2006, 46-49.
 • Czopek S. 1991. Grupa czerniczyńska – analiza i prezentacja źródeł. Prace i Materiały Zamojskie 3, 45-143.
 • Czopek S. 2018. Kilka uwag na marginesie „archeologii autostradowej”. Raport 12, 229-237.
 • Kobyliński Z. 2001. Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego. Warszawa: Fundacja Res Publica Multiethnica, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Podgórski J. T. 1992. Fazy cmentarzysk kultury łużyckiej i pomorskiej na Pomorzu Wschodnim. W: S. Czopek (red.), Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami. Rzeszów: Wydawnictwo Muzeum Okręgowego, 199-214.
 • Policy… 1999. Policy and guidelines on archaeological excavation. Dublin: An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta & Oileán / Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands.
 • Rzepecki S. 2016. Hippika aztecka, czyli rzecz nie tylko o dialogu środowiska naukowego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Raport 11, 277-283.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cb94615-fc82-4edd-b7f4-2ae74516ff6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.