PL EN


2014 | 205 | 9-22
Article title

Functionalities of the Virtual Advisor Application in the Process of Marketing Communication Between Contemporary Enterprises and Their Market

Authors
Content
Title variants
Możliwości aplikacji wirtualnego doradcy w procesie komunikacji marketingowej współczesnych przedsiębiorstw z rynkiem
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
For numerous enterprises, processes of communication with the market are important elements of their marketing activities. Expansion of new technologies and possibilities to use different forms of communication with the market understood as a source of competitive advantage encourages enterprises to look for more up-to-date and original solutions to be used while contacting the environment. The article presents functionalities of the virtual advisor (VA) as a new form of communication with the environment. Simultaneously, it is highlighted that dynamic development of new technologies and adaptation of new technology based solutions aimed at marketing communication provide modern enterprises with a lot of new challenges. The very marketing communication is at the same time acquiring features of higher activeness and creativity.
Year
Volume
205
Pages
9-22
Physical description
Contributors
author
References
 • Adamczyk J. (2009), Ewolucja internetowych botów, "Marketing w Praktyce", nr 1.
 • Bajdak A., Drzazga M. (2013), Komunikacja marketingowa w procesie tworzenia wartości w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", maj-czerwiec.
 • Castells M. (2011), Społeczeństwa sieci, WN PWN, Warszawa.
 • Fill Ch. (1999), Marketing Communications: contexts, contents and strategies, Prentice Hall, London.
 • Frąckiewicz E. (2010), Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Granström B., House D. (2007), Modelling and evaluating verbal and non-verbal communication in talking animated interface agents [in:] L. Dybkjaer, H. Hemsen, W. Minker (eds.), Evaluation of text and speech systems, Springer Science - Business Media, Berlin.
 • Herma M. (2013), Bo to bot był, "Polityka", nr 36.
 • Kotler Ph., Amstrong G., Saunders J. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph., Caslione J.A., (2009), Chaotics: The business of managing and marketing in the age of turbulence, MT Biznes, Warsaw.
 • Mruk H., red. (2004), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E., (2001), Strategy and the Internet, "Harvard Business Review", No. 3.
 • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W. (1998), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Rutkowski L., (2009), Metody i techniki sztucznej inteligencji, WN PWN, Warszawa.
 • Toffler A., (1986), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Weizenbaum J. (1966), Eliza - a computer program for the study of natural language communications between man and machine, "Communications of the ACM", No. 1.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, WN PWN, Warszawa.
 • www.chatbots.org, (retrieved 1.06.2014).
 • www.deloitte.com (retrieved 15.02.2014).
 • www.egospodarka.pl/66183,Polski-biznes-a-wirtualny-doradca,1,39,1.html. (retrieved 05.15.2014).
 • www.inteliwise.com/pl (retrieved 15.02.2014).
 • Kasperski M., Krótka historia programów konwersacyjnych, www.aibotworld. com / articles / mk_historia.html. (retrieved 10.12.2013).
 • www.komputerswiat.pl/artykuly (retrieved 15.06.2014).
 • Komunikacja przez różne media - doświadczenia klientów. Wyzwania, trendy i niespełnione oczekiwania klientów wśród polskich przedsiębiorstw. Research report commissioned by Alcatel-Lucent http://www3.alcatel-lucent.com/wps/ PA_1_A_1OB /images/ pl/ Images/Large_Callouts/PL_ Komunikacja_ przez_ rozne_ media.pdf. (retreived: 10.09.2013).
 • www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html (retrivet).
 • www. loebner.net/Prizef/TuringArticle.html (retrieved 10.06.2014).
 • www.stanusch.com. (retrieved 10.01.2014).
 • Wirtualny doradca pięć razy tańszy niż tradycyjne biuro obsługi klienta, www.gazetaprawna.pl, (retrieved 25.10.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cc12be8-f14a-4955-9c5c-b33c1b2407dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.