PL EN


2012 | 2 | 163-173
Article title

ZAGROŻENIE STRESEM ZAWODWYM W ŚRODOWISKU PRACY OPIEKUNA W ZAKŁADACH OPIEKUŃCZYCH

Content
Title variants
EN
OCCUPATIONAL STRESS RISK IN THE WORK OF A GUARDIAN IN CARE FACILITIES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współcześnie praca zawodowa odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu człowieka. Niestety pomimo wielu jej pozytywnych aspektów, staje się ona coraz częściej źródłem stresu. Zjawisko, o którym mowa występuje z różnym natężeniem niemal we wszystkich grupach zawodowych. Z uwagi na jego znaczne, zarówno indywidualne, jak i społeczne konsekwencje, wymaga ono szczególnego zainteresowania. W niniejszym artykule podjęto teoretyczne rozważania na temat stresu zawodowego oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród opiekunów zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej.
EN
Nowadays professional work plays an important role in the human life. Unfortunately, despite its many positive aspects, it often becomes a source of stress. This phenomenon occurs in various intensity levels in almost all occupational groups. Because of its significant, both individual and social consequences, it requires a particular scientific interest. This article contains theoretical reflections on occupational stress and presents the results of an empirical research carried out among the guardians working in a Social Care Centre.
Year
Issue
2
Pages
163-173
Physical description
Dates
published
2012-12-10
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
author
 • Zgorzelec
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Ellis A., Co można zrobić, aby poradzić sobie ze stresem, tłum. A. Bańka, [w:] Stres w pracy, red. C.L. Cooper, R. Pane, Warszawa 1987.
 • Epstein S., Natural healing processes of the mind: Gradet stress inoculation as an inherent coping mechanism, In: D. Meichenbaum, M.E. Jaremko (Eds.): Stress reduction and prevention (pp. 39-66), New York 1983, [za:] J.F. Terelak, Człowiek i stres, Bydgoszcz-Warszawa 2008.
 • Gólcz M., Stres w pracy. Poradnik dla pracownika, Warszawa 2009.
 • Jastrabíková, K., Tureková, I. Ľudský faktor a jeho vplyv na bezpečnosť, [w:] Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011. Sborník přednášek. XI. ročník mezinárodní konference, 10 květen 2011, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2011.
 • Kęsy Z., Stres w pracy na przykładzie zawodu opiekun w domu pomocy społecznej. Praca dyplomowa przygotowana pod kierunkiem dr M. Rybakowskiego, ŁWSH im. B. Solfy, Żary 2012.
 • Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych, Warszawa 2006.
 • Oniszczenko W., Stres to brzmi groźnie, Warszawa 1993.
 • Selye H., Stres okiełznany, przeł. T. Zalewski, Warszawa 1978.
 • Terelak J.F., Człowiek i stres, Bydgoszcz-Warszawa 2008.
 • Terelak J.F., Psychologia stresu, Bydgoszcz 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cc30760-066e-4e32-9915-e1aa7869f0f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.