Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 21 | 1 | 85-100

Article title

Metaforyczne znaczenie wilka w kontekście samotności i osamotnienia bohaterów utworów „Samotność wilków” Marka Harnego oraz „Pogromcy wilków” Christopha Ransmayra i Martina Pollacka

Authors

Content

Title variants

EN
The Metaphorical Significance of the Wolf in the Context of the Feeling of Solitude of the Characters of “The Solitude of Wolves” by Marek Harny and “The Wolf Hunter” by Christoph Ransmayr and Martin Pollack

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of this article is to present a way of showing loneliness in two separate literary works. In the novel, The Solitude of Wolves by Marek Harny, the main character is Marek Nowicki. The discourse on the individualʼs loneliness towards traumatic experiences with wolves related to their childhood and for the Polish-Ukrainian conflict of the twentieth century is taken into account. A similar theme is included in the title reportage – The Wolf Hunter – written in the form of a literary duo by Christoph Ransmayr and Martin Pollack. Such a report shows the experience of loneliness and helplessness of the Ukrainian, Vasil Borsuk, against the resettlement campaign called “Vistula”. The next part of the article presents a historical outline of the Polish-Ukrainian conflict in the Bieszczady Mountains as well as the aspects of characters’ life resulting from this conflict which make up the loneliness experienced by them. In addition, attempts have been made to prove that wolves which are inseparably connected with the lives of characters, are not just a background to the events of their lives, but constitute a kind of allegory of their fate.

Journal

Year

Volume

21

Issue

1

Pages

85-100

Physical description

Dates

published
2019-03-30

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bobko A., Kant czyli krytyka samotnego rozumu, „Znak” 1991, nr 4(431), s.60-66.
 • Gajda J., Samotność i kultura, Warszawa 1987.
 • Harny M., Samotność wilków, Poznań 2006.
 • Harny M., Unieś mnie, wielki ptaku: opowiadania, Warszawa 1975.
 • Jantoń Z., Szechyński P., Zbrodnie popełnione przez Ukraińska Powstańczą Armię w latach 1944-1947, http://www.twojebieszczady.net/upa/upa6.php [dostęp: wrzesień 2018].
 • Jantoń Z., Szechyński P., Zbrodnie Wojska Polskiego popełnione w Bieszczadach (i na pograni-czu) na osobach cywilnych, http://www.twojebieszczady.net/upa/upa7.php [dostęp: wrze-sień 2018].
 • Jantoń Z., Ukraińska Powstańcza Armia. Walki w Bieszczadach w latach 1944 – marzec 1947, http://www.twojebieszczady.net/upa/upa4.php [dostęp: wrzesień 2018].
 • Kaczmarek K., Rozumienie samotności i jej wychowawcze aspekty na przestrzeni epok, „Studia Edukacyjne” 1995, nr 1, s. 57-77.
 • Kłos S., Krajobrazy nieistniejących wsi: Roztocze, Pogórze Przemyskie, Bieszczady, Beskid Niski, Rzeszów 2010.
 • Kłos S., W cieniu Bieszczadzkich Połonin, w: tenże, Krajobrazy nieistniejących wsi: Roztocze, Pogórze: Przemyskie, Bieszczady, Beskid Niski, Rzeszów 2010, s. 75-174.
 • Kłosińska K., Prowidnyk, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Prowidnyk;17328.html [dostęp: wrzesień 2018].
 • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985.
 • Krupa B., Samotność – znak czasu, w: Człowiek na rozdrożu: zrozumieć, aby pomóc, red. Z. B. Gaś, Lublin 2013, s. 95-112.
 • Łopatkowa, M., Samotność dziecka, Warszawa 1983.
 • Motyka G., Operacja „Wisła”, w: tenże, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948, Warszawa 1999, s. 403-441.
 • Motyka G., Walki polsko-ukraińskie I 1943 – VII 1944, w: tenże, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948, Warszawa 1999, s. 133-206.
 • Motyka G., Walki polsko-ukraińskie I 1943 – VII 1944. Walki polsko-ukraińskie w Bieszczadach, w: tenże, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948, Warszawa 1999, s. 153-159.
 • Motyka G., Walki polsko-ukraińskie na Kresach Wschodnich w latach 1943-1945, w: tenże, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948, Warszawa 1999, s. 95-131.
 • Motyka G., Walki polsko-ukraińskie na Kresach Wschodnich w latach 1943-1945. Ogólna sytu-acja na Wołyniu (1942-1943), w: tenże, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948, Warszawa 1999, s. 106-110.
 • Motyka, G., Cel operacji „Wisła”. Siły WP, w: tenże, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948, Warszawa 1999, s. 405-407.
 • Pollack M., Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu, przeł. Andrzej Kopacki, Wołowiec 2006.
 • Ransmayr Ch., Pollack M., Pogromca wilków, w: ciż, Pogromca wilków. Trzy duety literackie, Wołowiec 2012, s. 5-26.
 • Szczepański J., Sprawy ludzkie, Warszawa 1984.
 • Szukalski P., Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów a ich sytuacja rodzinna, „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne” 2005, nr 2(34), s. 217-238.
 • Śliwak J., Reizer U., Partyka J., Poczucie osamotnienia a przystosowanie społeczne, „Studia Socialia Cracoviensia” 7(2015), nr 1(12), s. 61-78.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2cc4c724-687f-4012-b2a3-7881bfe0f14e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.