PL EN


2013 | 62 | 1 | 43-59
Article title

Wpływ unii europejskiej na wykorzystanie technik i metod badawczych w badaniach ewaluacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
The influence of the European Union on the use of research techniques and methods in evaluation studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule starano się przedstawić wyniki analiz metod i technik badawczych zastosowanych w raportach ewaluacyjnych (w latach 2002–2011). Do zrealizowania tego celu posłużono się bazą badań ewaluacyjnych, zgromadzoną przez Wydział Ewaluacji Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Analiza materiału pozwoliła na określenie trendów metodologicznych stosowanych w badaniach ewaluacyjnych, zlecanych w związku z realizacją polityk publicznych. W artykule starano się też uchwycić wpływ teleinformatycznych zmian wpływających na stosowane w metodologiach techniki badawcze. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie mobilnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę to rewolucyjne kryterium, podjęto także próbę metodologicznego quasi-podziału.
EN
In the present article one was trying to present the results of analyses of methods and research techniques applied in evaluation reports (in years 2002–2011). For fulfilling this purpose one has used the base of evaluation examinations collected by the Department of the Evaluation of the Department of Structural Policy Coordination of the Ministry of Regional Development. Analysis of material allowed for determining the methodological trends applied in evaluation examinations, commissioned in relation to the implementation of the public policies. In the article one was also trying to catch the influence of teleinformatic changes, which influence on the research techniques adopted in methodologies. The special attention was paid for using the mobile answers. Considering this revolutionary criterion, an attempt of the methodological quasi-division was also made
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
43-59
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
References
 • Ewaluacja polityk spójności. Kierunki i wyniki, Panorama inforegio, nr 33, wiosna 2010.
 • Frankfort - Nachmias Ch., Nachmias D. 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • Giza - Poleszczuk A., Mokrzycki E. (red.) 1990, Teoria i praktyka socjologii empirycznej, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii.
 • Kaczmarek J., Lebuda J., Maniecki M., Muraszkiewicz M., Sielski W. (red.) 2008, Strategia Badań Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej, Warszawa: Sekretariat Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej przy Fundacji Mobile Open Society through wireless Technology.
 • Nowak S. 2008, Metodologia Badań Społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pietras - G o c B. (red.) 2008, Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
 • Popper K.R. 2002, Logika odkrycia naukowego, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Sułek A., 2002, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Szczepański J. 1961, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Weber M. 1945, From Max Weber: Essays in Socjoloy, tłum. i red. H.H. Geth, C.W. Mills, New York, w: Merton K. R. 2002, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cc4f883-9271-445e-bf8e-adccd1a85576
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.