PL EN


2004 | 7 | 87-96
Article title

Przemiany funkcjonowania wiodących przedsiębiorstw dawnego COP-u: Huty Stalowa Wola S.A. i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Rzeszów” S.A.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procesy transformacji gospodarczej, społecznej i kulturowej, związane z wdrażaniem reguł gospodarki rynkowej, dokonujące się na obszarze Polski Południowo-Wschodniej charakteryzują się poważnym zróżnicowaniem przestrzennym, a także odmiennością w odniesieniu do innych części kraju. Generalnie związane są one z osłabianiem tempa industrialnego rozwoju i zwiększaniem się roli sektorów usługowych. Wynika to z charakteru struktur społeczno-gospodarczych wykształconych we wcześniejszych okresach. Z. Zioło (1999) przyjmuje, iż na terenie Polski Południowo-Wschodniej procesy zmian struktury bazy ekonomicznej najwcześniej, bo już w 1978 r. zaznaczyły się na terenie byłego województwa krakowskiego, w następnym 10-leciu stopniowo obejmowały kolejne województwa.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
References
 • Dobrowolska M., 1976, Przeobrażenia struktur regionalnych w Polsce oraz kierunki analizy, [w:] Studia nad Ekonomiką Regionu, Katowice
 • Demograficzno-osadnicze procesy transformacji w Tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysławianym, red. Dobrowolska M., 1968, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, z. 29, Warszawa
 • Dziemianowicz W., 1999, Transformacja gospodarcza nowych województw, „Polska Regionów” nr 8
 • Fajferek A., Zioło Z., 1983, Opóźnienie procesów urbanizacji w stosunku do procesów industrializacji w woj. tarnobrzeskim, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, z. 77, Warszawa, s. 127–186
 • Fajferek A., Zioło Z., 1979, Próba określenia stopnia wyprzedzenia procesów urbanizacji przez procesy industrializacji, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, nr 71, Warszawa
 • Garbacz D., 1998, Spotkanie z wielkim przemysłem. Huta Stalowa Wola 1938–1998, Stalowa Wola
 • Gołębiowski J., 2000, COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939, Kraków
 • Gorzelak G., Regionalne oblicze polskiej transformacji w latach 1990–2005, [w:] Przedsiębiorczośći prywatyzacja, red. A. Mync, B. Jałowiecki, Biuletyn KPZK, z. 168
 • Kloc K., 2000, Szok przystosowań, „Nowe śycie Gospodarcze” nr 30
 • Kolbusz F., 1965, Wpływ uprzemysłowienia kraju na społeczno-ekonomiczny charakter indywidualnych gospodarstw chłopskich, Warszawa
 • Kosieradzki W., 1939, Plan Centralnego Okręgu Przemysłowego, Warszawa
 • Kukliński A., 1997, Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Wstępne wyniki badań, [w:] Problematyka przestrzeni europejskiej, Warszawa
 • Kwiatkowski E., 1933, Dysproporcje, Kraków
 • Kwiatkowski E., 1939, Polityka inwestycyjna, „Polska Gospodarcza” z. 9
 • Kwiatkowski E., 1939, Trzyletni plan inwestycyjny, „Przegląd Gospodarczy” z. 7
 • Kwiatkowski E., 1935, W walce z teraźniejszością o lepszą przyszłość gospodarczą, Warszawa
 • Lijewski T., 1993, Zmiany przestrzennego zagospodarowania Polski w latach 1945–1989, Warszawa
 • Rakowski W., 1980, Uprzemysłowienie a proces urbanizacji, Warszawa
 • Rykiel Z., 1995, Relacje centrum peryferie w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej, Geographia Polonica, t. 66, Warszawa
 • Sagan I., 1995, Procesy uprzemysłowienia w powojennej Polsce, Gdańsk
 • Samecki W., 1998, Centralny Okręg Przemysłowy 1936–1939, Wrocław
 • Szczepański J., 1973, Zmiana społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia, Warszawa
 • Turski R., 1965, Między miastem a wsią, Warszawa
 • Wańkowicz M., 1939, Sztafeta, Warszawa
 • Wieczorek P., 1998, Polski przemysł obronny po 1990 roku, „Wiadomości Statystyczne” nr 6
 • Winiarski B., 1976, Polityka regionalna, Warszawa
 • Zioło Z., 1999, , KTransformacja struktur subregionalnych Polski Południowo-Wschodniej w okresie zmian systemu gospodarowaniaraków
 • Zioło Z., 1991, Województwo tarnobrzeskie w badaniach Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, [w:] Zeszyty Badań Regionu Tarnobrzeskiego, Kraków–Tarnobrzeg, s. 105–163
 • Zioło Z., 1984, Wpływ polityki państwa na rozwój i przemiany struktury przestrzennej przemysłu na przykładzie Centralnego Okręgu Przemysłowego, Folia Geographica. Series Geographica–Oeconomica, Vol. XVII
 • Zioło Z., 1980, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, Warszawa
 • Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, 1978, red. Z. Zioło, Seria „Problemy Rejonów Uprzemysławianych”, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cc9337f-e779-4ef1-8e99-6d2907b95c1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.