PL EN


2013 | 5 | 471-491
Article title

Przesłanki odpowiedzialności w prawie podatkowym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Prerequisties of liability in tax law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podmiotem ponoszącym w pierwszej kolejności odpowiedzialność wynikającą z prawa podatkowego jest sam podatnik. Zgodnie z art. 26 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, odpowiada on całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. Istotą zatem ponoszenia przez niego odpowiedzialności jest zaistnienie nie tylko obowiązku podatkowego, ale i zobowiązania podatkowego. W artykule zidentyfikowano i omówiono przesłanki odpowiedzialności w prawie podatkowym.
EN
In the tax law, the entity liable in the first place is the taxpayer himself. Pursuant to the Art. 26 of the Act of the 29th of August 1997 – Tax Ordinance, the taxpayer holds the responsibility for tax obligations with all his assets. The essence of his liability is not only the tax obligation, but also the tax liability. In the article, prerequisites of liability in the tax law were identified and described.
Keywords
EN
tax law  
Year
Issue
5
Pages
471-491
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ccf8812-2719-4659-b6a5-db8989e1d6d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.