PL EN


2016 | XVIII/1 | 159-170
Article title

ZIEMIE ZABRANE NA ŁAMACH DZIAŁU LITERACKIEGO TYGODNIKA „KRAJ” W LATACH 1883-1886

Authors
Content
Title variants
EN
THE TAKEN LANDS IN LITERATURE SECTION OF WEEKLY “KRAJ” IN YEARS 1883-1886
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the Taken Lands were presented from the perspective of literature reviewed in the Literature Section of “Kraj” newspaper and the first issues of Literature Review of “Kraj” newspaper published in years 1883-1886. In the article are presented scientific books, fictional literature, and the biographies of writers living in these lands. Additionally these works are reviewed and graded. A total of ten books on the subject of lands taken away were discussed and two biographical notes were included.
Year
Volume
Pages
159-170
Physical description
Dates
published
2016-06-01
Contributors
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, maciekgrabski@wp.pl
References
 • Rok 1847 na Białorusi. (Kartka z dziejów poddaństwa) przez Fr. Glińskiego. 1884. „Kraj” nr 4: 18-19.
 • Rok 1847 na Białorusi. (Kartka z dziejów poddaństwa) przez Fr. Glińskiego (dokończenie), 1884. „Kraj” nr 5: 18-19.
 • Kraj. Tygodnik polityczno-społeczny (5041/3). 2000. Bibliografia historii Polski XIXi XX wieku, III: 1865-1918. Wol. 1. Red. Sokołowska S. Warszawa: Wydawnictwo DiG: 855-858.
 • Dział Literacki „Kraju” (4884). 2000. Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, III: 1865-1918. Wol. 1. Red. Sokołowska S. Warszawa: Wydawnictwo DiG: 828.
 • Przegląd literacki. Dodatek do „Kraju” (5308). 2000. Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, III: 1865-1918. Wol. 1. Red. Sokołowska S. Warszawa: Wydawnictwo DiG: 911.
 • Данило Мордовец, „Сагайдачный. Крымскаяневоля”. В: <http://book-sale.com.ua/Bukinisticheskie-iz1daniya/4702010100-002-Danilo-Mordovets-Sagaydachnyiy.-Kryimskaya-nevolya.html> [Dostęp 11 II 2016].
 • Федоров Иосиф Иванович. В: <http://www.prlib.ru/Lib/Pages/item.aspx?itemid=88068>[Dostęp 27 IV 2016].
 • Тутолмин, ТимофейИванович. В: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1654134> [Dostęp 29 IV 2016].
 • Bar Adam. 1936. Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. Kraków.
 • Baudouin de Courtenay Jan. 1886. Jan Juszkiewicz. Badacz litewski. Dział Literacki „Kraju” nr 29: II-IV.
 • Baudouin de Courtenay Jan. 1886. Jan Juszkiewicz. Badacz litewski (dalszy ciąg). Dział Literacki „Kraju” nr 30: I-II.
 • Baudouin de Courtenay Jan. 1886. Jan Juszkiewicz. Badacz litewski (dokończenie). Dział Literacki „Kraju” nr 31: I-II.
 • Budrys. 1885. Mickiewicz w literaturze litewskiej. Dział Literacki „Kraju” nr 46: 30-31.
 • Franko Iwan. 1886. Z literatury ukraińskiej. Dział Literacki „Kraju” nr 24: IV-V.
 • Iłgowski Jan. 1885. Z literatury rosyjskiej. „Kraj” nr 34: 23-24.
 • Iłgowski Jan. 1886. Nowości literackie. Dział Literacki „Kraju” nr 11: VII.
 • Jelski Aleksander. 1885. O gwarze białoruskiej. „Kraj” nr 5: 14-15.
 • Jelski Aleksander. 1885. O gwarze białoruskiej. „Kraj” nr 6: 24-25.
 • Jeż Teodor Tomasz. 1886. Michał Czajkowski. Dział Literacki „Kraju” nr 4: I-II.
 • Kieniewicz Stefan, Małęcki Marian. 1976. Zygmunt Miłkowski. W: Polski słownik biograficzny. Red. Mieroszewski S., Morsztyn W., XXI. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum: 263-268.
 • Kmiecik Zenon. 1969. „Kraj” za czasów redaktorstwa Erazma Piltza. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kościałkowski Stanisław. 1939. Dowojna Sylwestrowicz Aleksander. W: Polski słownik biograficzny. Red. Dolski J., Drohojowski J., V/4. Kraków: Ossolineum: 357-358.
 • Kościałkowski Stanisław. 1939. Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław. W: Polski słownik biograficzny. Red. Dolski J., Drohojowski J., V/4. Kraków: Ossolineum: 357-358.
 • Mjm. 2016. Iwan Franko – przeciw uciskowi ludu Galicji. W: <http://www.polskieradio. pl/39/156/Artykul/1215219,Iwan-Franko-%E2%80%93-przeciw-uciskowi-ludu-Galicji> [Dostęp 1 V 2016].
 • Michalski A.L. 1884. Nowy portret Chmielnickiego. „Kraj” nr 45: 17-18.
 • Michalski A.L. 1885. Dział Literacki. Z literatury małoruskiej. „Kraj” nr 1: 20-21.
 • Nitsch Kazimierz. 1935. Baudouin de Courtnay Jan. W: Polski słownik biograficzny. Red. Abakonowicz-Abdank B., Beynart W., I/4. Kraków: Ossolineum: 359-362.
 • [Rolle] Józef Antoni. 1885. Archiwa witebskie i mohylowskie. „Kraj”, nr 18: 16-17.
 • [Rolle] Józef Antoni. 1885. Archiwa witebskie i mohylowskie. „Kraj” nr 19: 20-21.
 • [Rolle] Józef Antoni. 1885. Archiwa witebskie i mohylewskie. „Kraj” nr 20: 20-21.
 • [Rolle] Józef Antoni. 1885. Z historiografii rosyjskiej. Dział Literacki „Kraju” nr 48: 26-28.
 • [Rolle] Józef Antoni Dr. 1886. Nowości literackie. Dział Literacki „Kraju” nr 11.
 • [Rolle] Józef Antoni Dr. 1886. Nowości literackie. Dział Literacki „Kraju” nr 12: VIII.
 • Tokrzewicz Józef. 1884. Nowa etnografia „białoruska”. „Kraj” nr 27: 15-18.
 • Tretiak Józef. 1885. Pieśniarz białoruski. „Kraj” nr 10: 21.
 • Wiech Stanisław. 2008. Epoka reakcji i „pieriedyszki”. Wileńscy generałowie-gubernatorzy wobec problemu polskiej własności ziemskiej w latach 1864-1884. „Kwartalnik Historyczny” z. CXV: 53-98.
 • Wasiliew M.W., Suworow A.W. 2007. Wołogda w minuwszem tysiaczeletii. Wołogda.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ccfd4c2-1265-4097-a9e3-0bc3b158c66d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.