PL EN


2016 | 12 | 547-571
Article title

Badania archeologiczne w Myśliborzu w latach 1945–2014

Content
Title variants
EN
Archaeological research in Myślibórz in the years 1945–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
Abstract: The article presents the history of archaeological research in the post-war Myślibórz. Until 1999, it was led by researchers from Gorzów Wielkopolski and Szczecin, and since 2000 employees of the Museum of Myślibórz Lake District. Mostly it concerns the Old Town area and is associated with the beginnings of urban settlements to Post-medieval period. In addition, the archaeological research was carried out on the early medieval stronghold.
Year
Volume
12
Pages
547-571
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Dąbrowski E. 1977. [artykuł bez tytułu]. Nadodrze: dwutygodnik społeczno-kulturalny 17 (393) z 21 VIII – 3 IX 1977 r.
 • Fenrych W. 1966. Myślibórz na tle dziejów Polski i Brandenburgii do końca XVIII wieku. W: K. Golczewski (red.), Z dziejów ziemi myśliborskiej. Szczecin, 9–43.
 • Huth E.W. 1975. Die Entstehung und Entwicklung der Stadt Franfurkt (Oder) und ihr Kulturbild vom 13. bis zum frühen 17. Jahrhundert auf Grund archäologischer Befunde. Berlin.
 • Informator. 1980. Badania 1979. Informator Archeologiczny, 170–171.
 • Jarzewicz J. 2000. Gotycka architektura Nowej Marchii. Poznań.
 • Kałagate S., Kościukiewicz M. 2004. Nowożytny ośrodek produkcji półmajoliki w Myśliborzu. W: II Polsko-niemieckie spotkania archeologiczne: Odra – przeszkoda czy pomost w ekspansji kulturowej? Dychów 29 kwietnia – 1 maja 2004 r. 2. Zielona Góra, 383-385. Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza.
 • Lukas E. 1975. Średniowieczne mury miejskie. Szczecin.
 • Majewski M. 2010. Wstępne wyniki interwencyjnych badań archeologicznych przy ul. Ratuszowej w Reczu, pow. choszczeński. Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie 4, 109–121.
 • Piezonka H. 2005. Die Bronze- und frühe Eisenzeit in der ehemaligen Neumark: Untersuchungen zur Forschungsentwicklung und Fundbild bis 1945. Bonn. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 119.
 • Pytlak M. 1998. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na ul. Andersa, w Myśliborzu, gm. loco. Gorzów Wlkp.
 • Reinhold W. 1846. Chronic der Stadt Soldin. Soldin.
 • Rębkowki M. 2001. Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Kołobrzeg.
 • Skaziński B. 2009. Lubuskie Carcassonne. Strzelce Krajeńskie.
 • Stendel W. 1929. Märkisches Museum. Bericht über die Erwerbungen des Jahres 1928 (Neuerwerbungen 3). Berlin.
 • Strauss K. 1923. Studien zur mittelalterlichen Keramik. Leipzig.
 • Szafrański W. 1959. Badania na grodzisku w Myśliborzu na Pomorzu Zachodnim. Materiały Zachodniopomorskie 5, 43–69.
 • Szczurek T. 1984. Monety średniowieczne odkryte na stanowiskach archeologicznych nad środkową Odrą i dolną Wartą. Wiadomości Numizmatyczne 28/3-4, 205.
 • Szymczyk M., 2007. Odkrycie fragmentów średniowiecznego budynku na Starym Mieście w Myśliborzu. Materiały Zachodniopomorskie 4-5/1, 361–369.
 • Witkowska T. 1997. Sprawozdanie z ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie nowożytnego warsztatu ceramicznego w Myśliborzu, stan. 4, w 1997 r. Gorzów Wielkopolski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cd4c5a6-9443-45d3-b42e-c56da8660ca6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.