PL EN


2014 | 1(27) | 245-261
Article title

Renesans architektury modernizmu jako fenomen społeczny

Title variants
EN
The renaissance of the modernistic architecture as a social phenomenon
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the sociological phenomenon of increasing interest in modernistic architecture built before the WWII and also in 60ties and 70ties, observed among professionals like art designers, architecture students or journalists as well as NGOs and groups of unprofessional architecture fans practising their fascination. Their interest unites different generations of the city tenants and bases on several forms of activities in virtual reality as well as in the material city space. In the first part of the text I present some general features of this phenomenon, while the second part includes the theoretical proposal of a frame for the sociological interpretations. I suggest that the renaissance (or disclosure?) of the modernistic architecture is connected to the contemporary change in the social policies of the past and also related to the growing role of everyday life and materiality of objects. Finally, I propose the redefinition of the philosophical category of atmosphere (Gernot Böhme) according to the concept of the augmented space to interpret some of the activities practised within the described environments and also the general statements about Warsaw experienced as a chaotic developed city space.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Böhme G., Architektur und Atmosphäre, München 2006.
 • Böhme G., Atmosphären, [w:] Architekturwissen. Grundlagetexte aus den Kulturwissenschaften, t. 1: Zur Ästhetik des sozialen Raumes, red. S. Hauser [i in.], Bielefeld 2011, Transcript. Architekturen.
 • Chase S. E., Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, [w:] Metody badań jakościowych, t. 2, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, red. nauk. wyd. pol. K. Podemski, przeł. F. Schmidt, Warszawa 2009, Metodologia.
 • Certeau M. de, Giard L., Mayol P., Wynaleźć codzienność, 2: Mieszkać, gotować, przeł. K. Thiel‑Jańczuk, Kraków 2011, Cultura.
 • Erlebnislandschaft – Erlebnis Landschaft? Atmosphären im architektonischen Entwurf, red. A. Hahn, Bielefeld 2012, Architekturen, 13.
 • Foucault M., Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias, przeł. J. Miskoviec, „Architecture, Mouvement, Continuité” 1984, nr 5, [online] http://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006, Wykłady z Socjologii, t. 4.
 • Le Corbusier, W stronę architektury, przeł. T. Swoboda, Warszawa 2012, Fundamenty – Fundacja Centrum Architektury.
 • Lynch K., Obraz miasta, przeł. T. Jeleński, Kraków 2011.
 • Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, red. nauk. wyd. pol. B. Fatyga, Warszawa 2008, Socjologia Współczesna.
 • Manovich L., Poetyka powiększonej przestrzeni, przeł. A. Nacher, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, Horyzonty Nowoczesności, t. 84.
 • Podgórski M., Rewitalizacja – pomiędzy odnową a degradacją tkanki miejskiej. Przykład modernizacji ulicy Tumskiej w Płocku, „Kultura i Społeczeństwo” 2009, t. 53, nr 2.
 • Pomykalska B., Pomykalski P., Mniej znaczy więcej. Perły polskiej architektury modernistycznej, Łódź 2012.
 • Rewers E., Post‑polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005, Horyzonty Nowoczesności, t. 41.
 • Saryusz‑Wolska M., Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa 2011, Communicare.
 • Schlögel K., W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, przeł. I. Drozdowska, Ł. Musiał, Poznań 2009, Poznańska Biblioteka Niemiecka, 30.
 • Sklair L., Commentary: From the Consumerist/Oppressive City to the Functional/Emancipatory City, „Urban Studies” 2009, Vol. 46, nr 12, [online] http://dx.doi.org/10.1177/0042098009345539.
 • Springer F., Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Kraków–Warszawa 2013, Mówi Muzeum.
 • Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL‑u, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cdda7a3-a71b-485e-8ff1-fd893ab647e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.