PL EN


Journal
2011 | Świat i Słowo 2011, nr 1 (16) | 221-231
Article title

Epitafium – legenda – Chronografia. Rzecz o Dziejopisie żywieckim Andrzeja Komonieckiego i legendzie ks. Grzegorza Zdziewojskiego

Authors
Title variants
EN
Epitaph – Legend – Chronography. On Dziejopis żywiecki (A Żywiec Chronicle) by Andrzej Komoniecki and a Legend of Fr. Grzegorz Zdziewojski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The legend of Zdziewojski is not a fiction. It is a fact. Yet a fact of the lesser known type, the type which is actually quite common in history. And as every legend, it lives its own life in the shadow of great narratives. The seed once sown by Komoniecki grows over time, and the traces of the work of the preacher from Łask convince us, that his legend, though emerging from the mystic space, is deeply rooted into the baroque world. The distant, magical world which is, like ours – fully real.
Contributors
author
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Willowa 2, Bielsko-Biała
References
  • S. Grodziski, Andrzeja Komonieckiego życie i działalność, [w:] Wstęp [do:] Chronografia albo dziejopis żywiecki Andrzeja Komonieckiego, Żywiec 1987 (II wyd. 2005), s. XI-XIV; J. Kracik, Personalia Andrzeja Komonieckiego w niedbałym zwierciadle historiografii, [w:] „Karta Groni”, nr XV, Żywiec 1989, s. 62-64.M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994; Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975; J. Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa, Warszawa 1863; J. Putek, Mroki średniowiecza, Kraków 1966; W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w II połowie XVI wieku, Kraków 1959; i in.W. Heck, Kronika Andrzeja Komonieckiego, [w:] „Przewodnik Naukowy i Literacki”, R. 31, Lwów 1903; J. Radwański, Dziejopis żywiecki, Kraków 1866; S. Szczotka, Sławetny wójt żywiecki, Andrzej Komoniecki i jego kronika, [w:] „Ziemia” nr 1, 1936; S. Dobosz, Andrzej Komoniecki i jego kronika, Kraków 1963 (mszp); S. Grodziski, Dziejopis Żywiecki – źródło i jego wartość badawcza, [w:] „Karta Groni” nr XV, Żywiec 1989; i in. J. Rodak, Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku. Człowiek – dzieło – recepcja. Studium biograficzne, Katowice 2010 oraz w: tenże, O szczególnym związku ks. G.J. Zdziewojskiego z A. Komonieckim i jego Chronografią, [w:] „Gronie” nr X, Żywiec 2010.R. Leszczyński, G.J. Zdziewojski – poeta, mecenas i bibliofil z Łasku, Łask 1986; J. Rodak, Słów kilka o kazaniach ks. Zdziewojskiego, [w:] „List do parafian” nr 25, Pisarzowice 1998; R. Leszczyński, Jan Grzegorz Zdziewojski z Łasku (1609-1685) – kaznodzieja i poeta, [w:] „Pallas Silesia”, Półrocznik III/1-2 (4-5), Katowice 1999; R. Leszczyński, Wilamowice i heretycy. Przyczynek do biografii ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609-1685), [w:] „Śląskie miscellanea”, t. 16, Katowice 2003; przedr. [w:] Staropolskie teksty i konteksty. Studia, t. 5 pod red. T. Banasiowej i J. Malickiego, Katowice 2004, R. Leszczyński, Biblioteka kościoła pisarzowickiego w świetle inwentarza z roku 1647, [w:] „Książnica Śląska”, t. 28, Katowice 2004; R. Leszczyński, Rękopiśmienna i drukowana spuścizna księdza Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609-1685) w świetle źródeł historycznych i literackich, [w:] Staropolskie teksty i konteksty. Studia, t. 6 pod red. A. Budzyńskiej-Dacy i J. Malickiego, Katowice 2006; R. Leszczyński, Kalwiński epizod w dziejach wilamowskiej parafii i jej proboszcza, [w:] „Świat i Słowo” nr 1(10) 2008; oraz J. Rodak, Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku. Człowiek – dzieło – recepcja. Studium biograficzne, Katowice 2010.Ph. Aries, Człowiek i śmierć, 1989, s. 24G.J. Zdziewojski, Opłakiwanie ojczyzny. Poemat o Łasku, przekł. R. Orlewski, Łask 1990, s. 7-8.J. Rodak, Rękopiśmienna i drukowana spuścizna księdza Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609-1685) w świetle źródeł historycznych i literackich, [w:] „Gronie” nr XI, wyd. TMZŻ, 2011 (w druku).A. Komoniecki, Chronografia albo dziejopis żywiecki, Żywiec 1987, s. 246-247.J. Szablowski, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 1 (województwo krakowskie), Warszawa 1951, s. 16.J. Rodak, Rękopiśmienna i drukowana spuścizna księdza Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku (1609-1685) w świetle źródeł historycznych i literackich, [w:] Staropolskie teksty i konteksty. Studia, t. 6, pod red. A. Budzyńskiej- Dacy i J. Malickiego, Katowice 2006, s. 90.J. Rodak, Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku. Człowiek – dzieło – recepcja. Studium biograficzne, Katowice 2010, s. 127-137.Św. Augustyn, De disciplina Christiana, XII, 13, s. 330-335, (Nie może mieć złej śmierci, kto ją dobrym poprzedził żywotem).W. Droździk, Cmentarze i groby w Kętach, Kęty 1996, s. 181-182.M. Wilczyński, Klasztór OO. Reformatów w Kętach. Monografia. (ze źródeł domowych), Kraków 1893, s. 7.Papież Klemens XII ogłosił w roku 1737 Jana Kantego patronem Polski; zob. ks. W. Gasidło, Ku czci św. Jana z Kęt, Kraków 1991, s. 91. W. Droździk, Z dziejów Kęt, Kraków 1979, s. 23.W. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992, s. 47.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ce41bbc-f637-4fe1-9be7-240dd4a257a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.