PL EN


2011 | 1 | 27-38
Article title

Roman Konkiewicz (1887-1939), doktor medycyny, działacz niepodległościowy i społeczny

Title variants
EN
Roman Konkiewicz (1887-1939), a doctor, fighter for independence and social activist
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przywraca pamięć o zasłużonym lekarzu wielkopolskim, dr med. Romanie Konkie-wiczu (1887-1939). Ukończył on studia lekarskie w Lipsku i Berlinie. W czasie I wojny światowej został przymusowo wcielony do armii pruskiej. Po zakończeniu wojny, uczestniczył w powstaniu wielkopolskim, a potem w powstaniach śląskich. W okresie międzywojennym był znany z działalności lekarskiej, społecznej (m.in. w organizacjach lekarskich) i charytatywnej. Redagował jeden z działów wydawanego w Poznaniu czasopisma „Nowiny Lekarskie”. Wy-buch II wojny światowej zastał go w Poznaniu, gdzie aresztowali go Niemcy. W listopadzie 1939 r. został rozstrzelany.
EN
Roman Konkiewicz (1887-1939) completed medical studies in Berlin. During World War I he was conscripted into the Prussian army, and then participated in the Wielkopolska Uprising and the Silesian Uprisings as a doctor. In the interwar period, he was well-known for his medical, social (among others, in medical associations) and charity activity. He was one of the editors of the “Nowiny Lekarskie” (“Medical News”), a journal published in Poznan. The outbreak of the World War Second found him in Poznan, where he was arrested by Germans. He was executed by firing squad in November 1939.
Contributors
  • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ce73fd0-4abd-40e6-87ef-52547fa26739
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.