PL EN


2017 | 9 | 1 | 69-80
Article title

Inter-War Czechoslovak-American Trade Relations on Example of Automobile Import from the USA

Authors
Content
Title variants
CS
Československo-americké obchodní vztahy mezi válkami na příkladu dovozu automobilů z USA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
World War I significantly changed the economic position of the USA when a debtor became a creditor, and a world economic power with increasing industry and an abundance of free capital. It is proved by the fact that the export of American goods to European countries was six times higher than import in 1919–1920. The increase of stronger Czechoslovak-American business relations was limited by the customs system of the Czechoslovak Republic, which was of a strong protectionist character. It was recognisable mainly with the efforts of American traders to increase automobile import to Czechoslovakia. The USA therefore increased pressure on the annulment of the trade agreement between Czechoslovakia and France, which was considered a barrier and discriminatory tool. Despite a long-term effort of the American diplomacy, this discrimination almost paralysed automobile export from the U.S.A to the Czechoslovak Republic.
CS
První světová válka výrazně změnila hospodářské postavení USA, když se z dlužníka stal věřitel a tím i světová ekonomická velmoc s rostoucím průmyslovým dostatkem volného kapitálu. Svědčí o tom i fakt, že vývoz amerických výrobků do evropských zemí byl v letech 1919–1920 až šestkrát větší než dovoz. Navázání hlubších československo-amerických obchodních vztahů ale bránil celní systém ČSR, který měl silný protekcionistický charakter. Ten se projevoval především při snahách amerických obchodníků zvyšovat vývoz automobilů do ČSR. USA proto vyvíjely nátlak zejména na zrušení kartelové dohody mezi ČSR a Francií, již americká strana považovala za překážku a diskriminační nástroj. Tato diskriminace — i navzdory dlouhodobé snaze americké diplomacie — téměř ochromila export automobilů z USA do ČSR.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
69-80
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ce9ab61-58da-4b4b-929c-54af2ab229a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.