PL EN


2018 | 1 (16) | 30-55
Article title

Ludność Pleszewa w latach 1751–1793 w świetle ksiąg metrykalnych

Authors
Title variants
EN
The population of the city of Pleszew in the years 1751–1793 in the light of birth certificate registers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the vital statistics of the population of the town of Pleszew in 1751– –1793. The source materials were birth certificate registers from Pleszew parish and city records. In order to analyze the collected material it was imperative to assess the value of the research sources. The results indicate that the birth certificate registers were carefully main¬tained and in accordance with the prevailing rules but with short breaks in the registration. An analysis of marriages has shown that the most popular months for concluding this sac¬rament were January and February. The article also discusses the influx of German popu¬lation in the vicinity of Pleszew and its consequences. The author draws attention to the accumulation of marriage vows in January and February, the consequence of which was the highest number of births between January and March. Comments are provided on the issue of naming. The mortality rate in the population has been analyzed. This article attempts to present the fate of selected Pleszew families in order to prove that vital records also allow to reconstruct family trees. To further study this issue, however, the scope of the source needs to be broadened.
Year
Issue
Pages
30-55
Physical description
Contributors
 • Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89d, 61–614 Poznań, ludwik6667@poczta.onet.pl
References
 • Bokota P., Księgi metrykalne parafii św. Jana we Włocławku jako źródło do badań nad miejscową społecznością do końca XVIII wieku, Przeszłość Demograficzna Polski 20 (1997).
 • Boniecki A., Herbarz polski, t. 3, Warszawa 1903.
 • Borowski S., Prawdopodobieństwa powiększenia rodziny w mikroregionie Czacz od XVII do XX wieku, Przeszłość Demograficzna Polski 10 (1978).
 • Borzyszkowski A., Ludność Chojnic w połowie XVIII w., Przeszłość Demograficzna Polski 7 (1975).
 • Brodnicka E., Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej połowie XVIII w., Przeszłość Demograficzna Polski 2 (1968).
 • Dobrowolski K., Znaczenie metryk kościelnych dla badań naukowych, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego 5 (1920).
 • Dokumenty soborów powszechnych, wyd. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, t. 4.
 • Dzieje Pleszewa, red. M. Drozdowski, Kalisz 1989.
 • Florczak T., Księgi metrykalne jako źródło historyczne na przykładzie parafii skalmierzyckiej, Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1 (2005).
 • Fulman M, Rytuał rzymski a piotrkowski. Studyum prawno-liturgiczne, Kraków 1896.
 • G0ieysztor I., Wstęp do demografii staropolskiej (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976), 110–116.
 • Gieysztorowa I., Badania demograficzne na podstawie metryk parafialnych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 10 (1962).
 • Gieysztorowa I., Niebezpieczeństwa metodyczne polskich badań metrykalnych XVII–XVIII wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej,19 (1974).
 • Gieysztorowa I., Od metryk do szacunków ludności, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 12 (1964): 283–298.
 • Górny M., Rejestracja metrykalna parafii Szaradowo z XVIII wieku, Przeszłość Demograficzna Polski 18 (1990).
 • Hochleitner J., Warmińskie nowożytne księgi chrztów jako źródło historyczne, Echa Przeszłości 2 (2001).
 • Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, wyd. W. Rusiński, Wrocław 1955, t. I.
 • Karbownik H., Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285–1918, Lublin 1995.
 • Kędelski M., Rozwój demograficzny Poznania w XVIII i na początku XIX wieku, Poznań 1992.
 • Kiec O., Zarys dziejów ewangelickiej parafii w Pleszewie 1794–1945, Rocznik Pleszewski (2010).
 • Korenda K., Społeczność osad olęderskich w parafii Pszczew od XVIII do pierwszej połowy XIX wieku, Przeszłość Demograficzna Polski 26 (2005).
 • Kotecki R., Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego, Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce 112 (2009).
 • Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przed¬rozbiorowej, Warszawa 2009.
 • Kuklo C., Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998.
 • Kuklo C., Społeczno-demograficzny cykl życia człowieka w mieście staropolskim u schyłku XVIII w., Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 62 (2002).
 • Kumor B., Księgi Status animarum w diecezjach polskich (do roku 1918), Przeszłość Demograficzna Polski 7 (1975).
 • Kumor B., Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 14 (1966).
 • Kumor B., Przedrozbiorowe wizytacje kościelne jako źródło demograficzne, Przeszłość Demograficzna Polski 2 (1969).
 • Kumor B., Przepisy prawne w sprawie chrztu dzieci w XVI–XVIII w., Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia 9 (1976).
 • Kurpas J., Początki ksiąg metrykalnych, Archiwa. Biblioteki i Muzea Kościelne 2 (1961).
 • Liber baptisatorum 1743–1782, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum parafii Pleszew.
 • Liber baptisatorum 1782–1797, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum parafii Pleszew.
 • Liber copulatorum 1741–1772, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum parafii Pleszew.
 • Liber copulatorum 1772–1796, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum parafii Pleszew.
 • Liber mortuorum 1735–1772, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum parafii Pleszew.
 • Liber mortuorum 1772–1796, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum parafii Pleszew.
 • Małyszko S., Dziedzice Pleszewa, Rocznik Pleszewski (2007).
 • Mik A., Ruch naturalny i rozwój zaludnienia Krakowa w drugiej połowie XVIII w., Przeszłość Demograficzna Polski 2 (1968).
 • Moskal T., Historia ksiąg metrykalnych kościoła katolickiego na ziemiach polskich, Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1 (2005).
 • Paradysz J., Współczesna demografia regionalna i kilka wniosków z niej wypływających dla innych badań w mikroskali, Przeszłość Demograficzna Polski 26 (2005).
 • Piasecki J., Dzieje rzemiosła pleszewskiego, Pleszew 1993.
 • Różański M., Akta metrykalne w prawodawstwie polskim, Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1 (2005).
 • Rusiński W., Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego z lat 1776-1792, Rocznik Kaliski 15 (1982), s. 193-207.
 • Szczypiorski A., Badania ksiąg metrykalnych a obliczenia ludności Polski w wieku XVII–XVIII, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 10 (1962).
 • Teki Dworzaczka, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Gr. Kalisz 438, k. 7.
 • Teki Dworzaczka, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Gr. Wschowa 211, k. 37v.
 • Wąsicki J., Opisy miast polskich z lat 1793–1794, cz. 2 (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM), 1962.
 • Weimann R., Receptiones seu installationes [...], Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 35 (1908).
 • Zientarski W., Zarys dziejów Parafii pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie, Pleszew 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cf389bd-051b-4ba5-aba2-6d3ac154420b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.