PL EN


2017 | 4(35) | 51-64
Article title

The beginning and development of the socio-cultural animation in Poland

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Socio-Cultural Animation is currently one of the most significant areas of educational activity discussed within social pedagogy. Among social work, tutelary work or health education, it is one of the most important areas of educational practice widely studied within social pedagogy and, consequently, transferred on the specific methodology of practical activities. Simultaneously, it is worthwhile to indicate the significance of the space which encompasses this practice – namely Culture. It is one of the most rudimentary areas influencing human upbringing process, their development and social activity. Therefore, Socio-Cultural Animation is a very important and key area of pedagogical activity. At the same time, being a specific type of reflection, it has undergone and still undergoes the process of development. The reflection over the educational activity undertaken within and through culture, experienced various stages of its recognition. At the very beginning, when it appeared in the circle of interests of the social pedagogy forerunners, it was treated (in a specific sociopolitical context) as an area of educational activities with an important role of institutions which ought to undertake such activities under certain social conditions. The notion of animation was then associated with the concept of creative activity which has remained its constitutive feature as educational practice up to this point. The following years of reflections over socio-cultural animation maintained its more institutional and functional character, yet, it was more and more frequently connected and more clearly implemented with the notion of cultural education as part of the pedagogy of culture. Currently there are various ways of understanding socio-cultural animation accepted by social pedagogy. One of them is the concept of environmental education which sees the area of culture as the important and desired space of realizing education.
Year
Issue
Pages
51-64
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Badura, J., Czerniawska, O. (1979). Instytucje i placówki kulturalno-wychowawcze, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych].
 • Borowski, T., Daszyńska-Golińska, Z., Dziubińska, J., Gargasa, Z., Heilperna, M., Kruszewska, Z., Krzywicki, L., Orsetti, M., Orsza, H., Posner, S., Stępowski, M., Szydłowski, T., Weychert-Szymanowska, Wł. (1913). Praca oświatowa, jej zadania, metody, organizacja, Kraków: Michał Arct.
 • Cichosz, M. (2004). Polska pedagogika w latach 1945–2003, tom II, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 8373228209.
 • Dobrzyński, K. (1975). Wychowanie w działalności kulturalno-oświatowej, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Dyczewski, L. (1995). Kultura polska w procesie przemian, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 8385291636.
 • Jankowski, D., Kargul, J., Kowalski, F., Przyszczypkowska, K. (1985). Podstawy działalności kulturalno-oświatowej, Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. ISBN 8320904803.
 • Jankowski, D. (1977). Dom kultury, Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. ISBN 9788320904802.
 • Jedlewska, B. (1999). Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 9788322714669.
 • Kałużny, Cz. (1973). Zasady, metody, formy działalności kulturalno-oświatowej, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Kargul, J. (1976). Pracownik kulturalno-oświatowy, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ. ISBN 9788362015313.
 • Konewka, A., Korniłowicz, K. (1929). Przewodnik oświaty dorosłych (1928), Warszawa: Wydawnictwo Federacji Oświatowej Organizacji Społecznych.
 • Kopczyńska, M. (1993). Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa: Centrum Animacji Kulturalnej. ISBN 8370101097.
 • Korniłowicz, K. (1976). Pomoc społeczno-kulturalna dla młodzieży pracującej i dorosłych. Wybór Pism, wstęp, wybór i opracowanie O. Czerniawska, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 • Olszewski, H. (1965). Organizacja pracy kulturalno-oświatowej, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Radlińska, H. (1925). Studium pracy kulturalnej, Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Radlińska, H. (1935). Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Radlińska, H. (1947). Oświata dorosłych, Warszawa: Ludowy Instytut Oświaty i Kultury.
 • Radlińska, H. (1979). Oświata i kultura wsi polskiej, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Theiss, W. (1996). Edukacja środowiskowa. Zarys problematyki, „Problemy Opiekuń- czo-Wychowawcze”, 10. ISSN 0552-2188.
 • Zierkiewicz, E. (2006). Tworzyć, zmieniać, aktywizować, Wrocław: Mar-Mar. ISBN 9788387196974.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cf98bdc-5f6f-487e-a34f-1973abf0b6aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.