PL EN


Journal
2013 | 11 | 2(21) | 161-178
Article title

Prze(d)świt, zmierzch, „Noc Świata”

Authors
Content
Title variants
EN
Dawn, dusk, „night of the world”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the animalization of man in the drama Hunting Cockroaches by Janusz Głowacki. The undertaken problem is generalized against the background of the discussion concerning the role of the border between day and night and the replaceable notions of day and night in the play. The raised issue is elaborated on the basis of works of world literature (Homer’s Odyssey, Dante Alighieri’s Divine Comedy, Franz Kafka’s Metamorphosis) and the philosophical thought of Martin Heidegger and Jacques Derrida, respectively.
Contributors
 • Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii, 15 Tsar Osvoboditel Blvd,1504 Sofia, Bułgaria, sofiakb2000@yahoo.com
References
 • Alighieri Dante (1986), Boska Komedia (Wybór), przeł. E. Porębowicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
 • Bahneva Kalina (2011), O najnowszych wymiarach wielokulturowości. Na przykładzie współczesnej literatury polskiej, [w:] Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia, red. J. Szarlej, Bielsko-Biała.
 • Bahneva Kalina (2013a), Głód – literackie fascynacje, [w:] Współczesne wymiary humanizmu, red. J. Pacuła, Bielsko-Biała.
 • Bahneva Kalina, Dramat „Antygona w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego – aspekty adaptacji, [w:] Adaptacje I. Język–Literatura–Sztuka, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” 2013b, nr 3.
 • Baniewicz E1żbieta (2001), Janusz Głowacki „Antygona w Nowym Jorku”. Antygona w Tompkins Park, [w:] Dramat polski. Interpretacje, red. J. Ciechowicz i Z. Majchrowski, Gdańsk.
 • Beicken Peter (1974), Franz Kafka. Eine kritische Einführung in die Forschung Athenäum, Frankfurt nad Menem.
 • Cacciari Massimo (1997), L’Arcipelago, Milano.
 • Deleuze Gilles (1997), Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa.
 • Derrida Jacques (1992), Kres człowieka, przeł. P. Pieniążek, [w:] tenże Pismo filozofii, Kraków.
 • Derrida Jacques, Różnicość, przeł. B. Banasiak, [on-line], [w:] http://bb.ph-f.org/przeklady/derrida_roznicosc.pdf [dostęp: 22.12.2013].
 • Głowacki Janusz (2007), Antygona w Nowym Jorku, [w:] tenże, 5½. Dramaty, Warszawa.
 • Głowacki Janusz (2007a), Polowanie na karaluchy, [w:] tenże, 5½. Dramaty, Warszawa.
 • Burton S. Guttman (2008), Ewolucjonizm. Co warto wiedzieć, przeł. J. Klag, Gliwice.
 • Gutorow Jacek (2001), Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji, Opole.
 • Heidegger Martin (1994), Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa.
 • Heidegger Martin (1999), Czym jest metafizyka? przeł. K. Pomian, [w:] tenże, Znaki drogi, przeł. S. Blandzi, M. Falkowski, J. Filek i in., Warszawa.
 • Heidegger Martin (1997), Drogi lasu, J. Gierasimiuk i in., Warszawa.
 • Heidegger Martin (2005), Objaśnienia do poezji Hölderlina, przeł. S. Lisiecka, Warszawa.
 • Heidegger Martin (2000), W drodze do języka, przeł. J. Mizera, Kraków.
 • Homer, Odyseja (1975), przeł. L. Siemieński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Kafka Franz (2003), Przemiana, przeł. J. Kydryński, [w:] Cztery opowiadania. List do ojca, przeł. J. Kydryński, J. Ziółkowski, Warszawa.
 • Kott Jan (1999) Tragedia grecka i absurd, [w:] tenże, Zjadanie bogów i nowe eseje, Kraków.
 • Krasiński Zygmunt (1980) Przedświt, [w:] tenże, Wiersze, poematy, dramaty, Warszawa.
 • Mickiewicz Adam (2002), Do przyjaciół Moskali, [w:] tenże, Dziady, Warszawa.
 • Mikołajec Marek, Arcyludzkie i zwierzęce na przykładzie „Pamiętnika Stefana Czarnieckiego” Witolda Gombrowicza, „Świat i Słowo” 2010, nr 1(14).
 • Nietzsche Friedrich (1907), Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Warszawa.
 • „Noc amerykańska” [on-line] http://portalwiedzy.onet.pl/4960,,,noc_amerykanska,haslo.html, [dostęp 22.12.2013].
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, (1990) opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań–Warszawa.
 • Polski Projekt Kafkowski, http://kafka.ovh.org/pages/powieC59Bci/ameryka.php 05.02.2008, [dostęp: 22.12.2013].
 • Sławek Tadeusz, „Dryf wyspiarski”. O podróży i doświadczeniu miejsca, „Interpretacje”, red. Jolanta Tambor, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” 2012, nr 1.
 • Sofokles, Antygona (2004), przeł. K. Morawski, Kraków.
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy (1985), Karaluchy, [w:] tenże, Dzieła wybrane, t. IV, Warszawa.
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy (1985a), Szewcy, [w:] tenże, Dzieła wybrane, t. V, Warszawa.
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy (1985b), Nienasycenie, [w:] tenże, Dzieła wybrane, t. III, Warszawa.
 • Vernant Jean-Paul (2002), Mity greckie czyli świat, bogowie, ludzie, przeł. J. Łukaszewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Wołowczyk Rafał, Martina Heideggera myślenie poezji [2], [on-line], http: // www.racjonalista.pl/kk.php/s,5182, 30.12.2006, [dostęp: 22. 12. 2013].
 • Woźniak Cezary (2004), Martina Heideggera myślenie sztuki, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cfc069f-a466-4eba-832b-87108e6bc431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.