PL EN


2011 | 5 | 15-25
Article title

Wkład Profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w rozwój nauki o książce

Content
Title variants
EN
The Contribution of Professor Alodia Kawecka-Gryczowa to the Progress of Bibliology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Alodia Kawecka-Gryczowa never actually expressed in writing her understanding of the model of bibliological research. Nevertheless, trained by two outstanding scholars: a historian of culture Stanisław Kot and a booklore specialist Kazimierz Piekarski, she consequently perfected their methods, and at times modified their methodology, as well as the theoretical foundations of her research-domain. The author of the article attempts to demonstrate this on the instances of numerous articles, studies and catalogues prepared and published by Alodia Kawecka-Gryczowa herself, or under her guidance. Special attention is paid to incunabula studies and the research on 16th century books, while specific situations are recalled to show certain aspects of Professor Kawecka-Gryczowa’s personal characteristic traits.
Keywords
Contributors
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
References
 • A. M. Wolińska, Bibliografia prac prof. dr Alodii Kaweckiej-Gryczowej za lata 1926–1990, [w:] Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej- Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. I, Warszawa 1991
 • Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. 5, Warszawa 2002
 • A. Kawecka- Gryczowa, Badania nad dawną książką w Bibliotece Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 14:1978 (druk: 1980)
 • A. Kawecka-Gryczowa, Dzieje drukarstwa w Polsce XV i XVI wieku. Stan badań i postulaty, [w:] Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, pod red. S. Grzeszczuka i A. Kaweckiej-Gryczowej, Wrocław 1975
 • A. Kawecka-Gryczowa, Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia, Wrocław- Genève 1974
 • Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, Wrocław 1951
 • Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku (5 tomów)
 • Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia (t. 1–2, t. II w 2 częściach)
 • A. Kawecka-Gryczowa, Nad uzupełnieniami Bibliografii polskiej Estreichera, [w:] Z problemów bibliografii, „Prace Instytutu Bibliograficznego”, nr 16, Warszawa 1970
 • A. Kawecka-Gryczowa, Bibliographica XVII w., „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 2:1930, s. 103–116
 • Od Redakcji, [w:] P. Buchwald-Pelcowa, Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI–XVIII wieku. Bibliografia, Wrocław 1981 (Książka w dawnej kulturze polskiej”, 18)
 • A. Kawecka-Gryczowa, Kazimierz Budzyk bibliograf i księgoznawca, Przegl. Bibliot., 33:1965, z. 1
 • A. Kawecka-Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, Wrocław 1988
 • A. Kawecka-Gryczowa, Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu. Studia i materiały, Wrocław 1975
 • A. Kawecka-Gryczowa, Miejsce książki w kulturze polskiej XVI wieku, [w:] Polska w epoce Odrodzenia. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, wyd. 2, Warszawa 1986, s. 411–454
 • A. Kawecka-Gryczowa, Wokół Kongresu wiedeńskiego (1515). Nieznany utwór Pawła z Krosna, „Pamiętnik Literacki”, 42:1951 (druk 1952), s. 885–907
 • A. Kawecka-Gryczowa, J. Tazbir, Le livre et la Réforme en Pologne, [w:] La Réforme et le livre. L’Europe de l’imprimé (1517 – v. 1570), Paris 1990, s. 417–440
 • Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, moderante A. Kawecka-Gryczowa, composuerunt M. Bohonos, E. Szandorowska, (t. 1, cz. 1–2), Vratislaviae 1970
 • Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, moderante A. Kawecka-Gryczowa, t. II, Addenda, indices, composuerunt M. Bohonos, M. Spandowski, E. Szandorowska, Vratislaviae 1993 (druk: 1994)
 • A. Kawecka-Gryczowa, Fragmenta, „Pamiętnik Literacki”, 43:1952, z. 3/4, s. 970
 • Dawna ksiązka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, pod red. S. Grzeszczuka i A. Kaweckiej-Gryczowej, Wrocław 1975
 • A. Kawecka-Gryczowa, Nieznany bibliofil polski XVI wieku Maciej Bech. O potrzebie badań proweniencyjnych, „Roczniki Biblioteczne”, 21:1977, z. 1–2 (druk: 1978)
 • K. Migoń, Z dziejów nauki o książce, Wrocław 1979
 • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, t. IV, Warszawa 1996
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cff3360-ea85-4195-be76-f03f0ad55560
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.